Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ς ΜΜΜ7 μόνος!
/ῇ//. Ϊ· ο
 ό' 'Π
/ «Μ'Μ|  Η" ωπ
ὰ” ΜΜΜ· “τππΜΜ ΜΒΝΕ
ΦΜΜΜ|λ»! ιι ΜΝπγΜ“·ΜΕΜΜ!
Κ ·Νὲα και τπς Με Ολυμπιακός κατό  . . · οΤελεΜο τεστ απόψε στο
ιαννακόποι· ·*' που έστειλε οταν _ _ οΜ3"Ἐκ ω Βαζω ΣΕΦ (7μ.μ.. 0ΤΕ› πριν
Επιτροπή Επαγγελματικού θλπτιομοὐ π ΚΑΕ · από το ιρόιναλ φο .
υποατπρίζει ότι π μεταβιβααπ τοι· πακέτου τωγ “ΜΨ“φἔΜΜἔω ο Σφαιρόπουλος 'α
_ μετοχων της ΚΑΕ Παναθπναικός είναι εικονικπ. α _ η ` 7 ξεονρόσει τον οτζεσι.
(μμ .` ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα