Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Ανατροπές στα πανεπιστήμιαRecognized text:
Γ. ΜΠθΥΤΑΡ|·|Σ πΑΝΕΜΑΔικΕΣ ;- _> οεΣΣΑλοΝικιι
Πρότεινε στην κτΔτ θεματα και λυσει5 ` , ' · _ ΟΑΣθ καλει...
μητροπολιτικου5 σε συνεργασια '- ῖ “ “ . εισαγγελεα
δήμου5καιοΦΑΠ μετα Φροντιστήρια / “ ·7 “ . . ἶ για φαινόμενα
να πηγαινει στην Συγχρονο ί τ  Η χουλιγκανισμου
τοπικη αυτοδιοικηση θεσσαλονικη5 _; Δ_ ,- . _ Αν _ _> _. μεσα σταλεωφορεια
σελ.5 σελ.Ι3-Ι6 “τ γ _ “  σελ.8
ννννννιεςε|ίοίοωεῳ 2510 29 99 Ἡ
- ·- “009042 ης σἙΙΞεΜεκ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
 Ϊ]ξί*Ϊ?ἶ[Ϊἔ]ζΐ Έ;; ή;;
Ανατροπέ5 
ί6 ατομα για
το εργοστόσιο
στα ηανεηιστήμια 
Ο γενικό8 γραμματέα5 του υπουργείου Παι- ά β τεία των πρυτόνεων και των συμβουλίων,
δεία8, Δημήτρη5 Χασόηη5, όνοιξε τα χαρτια ”ϊ καθὡ3 και για τι5 νέα; δραστηριότητα που
του στον «Α» για τι5 ανατροπε5 που ερχο- »_ , θα μπορουν να αναλαβουν τα ιδρυματα.
νται στα πανεπιστήμια σε ότι αφορα τη θη- Χ τα πιο
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Επίθεση από τη θεσσαλονίκη στην κυβέρνηση για την παιδεία
Νέα φόρμακα και
νανοσωματίδια στη μόχη
κατό του καρκίνου
Π σελ. '0
2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ογκολογικοόε ασθενεί5
Έ “δ,]γ γ ..
 «ΔΕ^^Σ^Λ» Πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας
θεραπεία θα έχουν σύντομα ασθενείς,
Στην 4η θέση παγκοσμίω5 κόρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό
που αποκτούν επτα νοσοκομείαΙ από
Π Ρ0μ"0τ| ΜΒ! την Αλεξανδρούπολη μεχρι την Κρήτη
Π σελ. ιν Π “λ- "
Μαθητής εγραψε θεατρικό έργο και οισ μαθητ τοι$ο 'Ξ   «Εκρηξη» εεογωγών
ανεβασαν στο σανίδι σελ. 12
διευθυντή ο Σαββίδη5 Π πωσ το Μόρτιο ι:ι κι."