Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Στη φόρα τα "μαύρα" εισοδήματαRecognized text:
. ΜΜΜ
Κοντό σε συμφωνία
αλλό με «κόκκινε5
γραμμέε»
σελ. 3
- .έ Νέα σενόρ|α
 .. . ι για ΕΝΦ|^
. - ' και ΦΠΑ
σελ. Η
. τα μητέρα Με
Ν 4χροναε Αννα
νννννν.εςε|ίοίωοεῳ 2510 :ο 94 49
.ο .. , Δ£¦¦“·'7^ς :Ιια!ΔΜ€
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
].. Ι Ι. . .. . ],
Δ ει Έ - ¦;ιί]1[ Δ 311 -μι Εἰ]  ΑΞΕ)!
κ. ΒονπκΣ¦
Ι _ Μεταρρύθμιση στην
_ ζ ο;;;  τοσικό αυτοδιοίκηση
α «μσυρ . ι - 
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
Στηριξιι στοο5
Ι 5 ` 'ί' ·- μεταλλωρόχοοε
1 . ' ·· · σελ. 8 - 9
- ι _ `/ .
Ιω φορολογούμενοι οομπεο¦έλοβον ς::..ιϊι%.ι:ι» ει;ιμ;:.;ιι οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Μόνο οιιο τιε... τραντα- Νέο φόρμακα ΦΠΑ
. . . χτέ5 αεριιιτὡσει5 εντοιιίστακαν αὁόλωτα εισοδήματα Πλέον των 20 Με ηοχυσορκ|05
ως δηλωσεις ε|κ°ν|κες-πΜ"ες εκατ. ευρώ, ενώ τα εικονικό τιμολόγια σου εκδόθηκαν ή ελήφθησαν κο' χω" Που κόβε|
αποδεἰ ει δω εὡν οενοοὐ ! ξεαέρασαντα 24 εκατ. και 32 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ι
ξ ς ρ ς Π ..ι ιο ἑΠνλο|οεεΠ!
ΞΚατηγοροὐμενος - ου ·. ὁ _ ο
ληψίακατ'επόγγελμ '. · " ζ “' ~ “
πέμπεται να δικαστ “ . η: ἡ
διευθυντήςτης Γυνα ι κο! Όρου ' κλινικήςτου Γενικού _.·· - ἩκβΠ ο
μείου«0ΑγιοςΔημ'. ν. " ν”
«φακελόκι»50ευο _ _ έ' ν
θρίλερ με με εφαμερίε5
στο νοσοκομείο
Π σελ. ϊ
Στα φόκα κόαρι08
_ η _ - ο  _ . . που... ααγι6εαε ΑΤΜ
 _ μι Α Η ο ί ο έ 7· η Μεειδικό μηχανισμό «τραβούσε»χρἡματα Νεον|κό βήμοτο
.ζ ._ 'ο Γ· μ ιό 'Μ η εἴ· ` ί η · . από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτόνα χρεώνονται στο ¦
 .. ¦ έγω . Η Π η ; .. > η _ λογαριασμό του στο «σον|δ|»
 έ ν τ Ι' Η Ι η - ; _ . > Π "γ" Π σελ.2ϊ