Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
.9 0 ΛΟΓΟΣ
Ξοε.=·ε““ν“·οω“ετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΜΜΜ 8636 - ετσι δΊο - τη" ι ενω - ΜΜτκεγΗ 8 ποστ 20% _
Χομένοι στο
ΤΣ|ΠΡΑΣ - ΠογΤιΝ
Συμφωνίο τής Ελλάδος με
Τηλεφωνική επικοινωνία
 γω τον αγωγό
νο "ξεκλειδώσει" οικονομική
Βοήθειο προς τή Χώρο. "Βλέπει"
ο υπουργός Οικονομικών Γιάνπς Βορουφάκπς. Τήν ίδιο ώρο
ο κυΒερνπτικάς εκπρόσωπος
Βά:ει τις "κόκκινες γρομμές"
τής κυΒέρνποπς κοι μιλάει γιο
μέτρο ολλά άκι ορι:άντιο. Η
Ν.Δ οπο το δική τής πλευρά κήνει λόγο γιο μέτρο που 0ο ξεπεράσουν ουτά που π ίδιο ως κυ
Βέρνποπ είκε οποδεκτει'. Το
"πιοι| ΧορδούΒελπ" θέτει ώς
"κόκκινο γρομμή" ο κοινοΒου- θ
λευτικος εκπρόσωπος ως ΝΔ,
Άδωνις Γεωργιάδπς ονοφορικά
με το οτάοπ του κήμμοτάς του
οπένοντι οτπν επικείμενπ συμφωνίο. '0,τι είνοι πιο" ΧορδούΒελπ, λογικά θά το υποοτπρί€ου
με. ”Ο,τι είνοι ποροπάνω, δεν
μπορούμε νο το υποοτπρίξουμε"
τόνισε ξεκοθορίιοντος πι οτάοπ
τπς Ν.Δ.
Κοι οπο πι δική τους τπν πλευ
ρά οι πολίτες κομένοι στο ιποἱ| _
μετρούν κοι πάλι τις δικές τους (Π  @ ©
οπώλειες.
Ο λογικής