Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ειναι
β°°Μ'°°))Θ ΑΡ.ΦΥΛ. 5Ι45
“ Ρασιμ |ςςι 9
ΤΡΕΛΛΝΕ ΚΩ
ΜΕ π· ΓΚΟΛ
"ΜΕΝ Κ "Α
Λ|Μ|'|ΕΡ'|'Μ0 Μ
| ι (Ϊ 6
Με 20!  
έ πωσ, πικαπ" πο “ό“λ“,;
ΜΥ" "Υ . 7 · που τον·
Μ#£ η'
ω" “α!›ΜΚ0ζ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑ|ΟΥ2() Ι ”ι
0". η,
'$ὑ>· “
7 φέρεΜπ
· 'ιν · 3 · · Ι
_“ ' γ  γ  ·[Μ|[·· ·
”Ϊ `>“ , 7 > . “ ι. ο 
ΜΜΜ' το γ ερΛ;πΕχΜ Μ ΜΜΜ κο ›· ' 8
τιμη φύλλου `|¦30 €
ΛΜνΝ@
 ΧΛΝΕ|
Π°'|'Ε!
' : σεμινάριο; άμυνα· ππό
τον Βλπ πιπκπ ποπ π μπα:
Η; ππΞ το Μεξόν8πειπ.
Ναπ ππ ένα· μπω πρωτο
δεκπλεπτπ πι8ν πόλωκπι
:Ή Ι ποπ” κι
νικπππν τον Αππ με 69-58
  ΔΜΕΡΗΣιΞιζπςι>οΝπ
.  Καλυτερος
` `“ · σ υ ικός
   | Ύ““.ζωιις@Μἄἔ “ς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα