Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
0ΑΡΓΕΝΤ|Ν0Ε ΜΕΣΑ ΕΕ ΠΑΕ'|ΤΑ ΕΕ0Ρ'||ΕΕ ΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ ¦ '  ι- _χ τοσοι μια...γκολαΟΟ
και μια ασιστ (στον Νειμαρ)
ΕΑ' ΝΕΤΕΤΡΕψΕ το 0·0 ΜΥ ?Τ ΕΕ θΡ|ΑΝΒθ ΜΕ 3·0 ΣΤΟ 949 - τ 
ΕΣι-ΓΗΝο:·  ι
νννννν5Θηττο@οαί9τ
ΠΕΜΠΤΗ] ΜΑΪΟΥ 20ί5 κΑΘιιΜε ϊ ἶΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3.957 Τ|ΜΗ€ Α
ΜΝ" Α .. τ  '
«ηηοτλ:ιι Η ·· ΜΟΝΑ! ΑΜΚΑ ΑΝΑλΥΕί
ΝΝ· ιοιιινκηιιι>ιιιιιιιον α
ι “ Ροκιιικλοκτ,  μέ η' ι~
ιοκοηοιοιιιηΕκιιιτΕ  γγ Ϊ γ ι Ξ
_ · “η η ' ΕΜΥ Α0" '
 -  τικ ιι>ιι ασημι  .. ο." Μ ||Π 
·Εηιβε-βαιὡναυνοι|ταλοί -   ι, Σ ρ ΨΗΛΑ Π" ΜΕ" `
το ενδιαφέρον ' Συνεχίζεται 'Α|ΪΕΕ0"
η μαχη για τον Κορίγιο. με την ίντερ 
να μπαίνει και αυτή στο κόλπο
' Ετοιμαζεται η κίνηση για τον μου
Μητέρα
Με ΜΜΜ"
Αίτημα να δουν τον υπουργό
για το θέμα του γηπέδου κατέθεσαν
οι ανθρωποι Με Ενωαηε
Μι 69
ΑηουιεΝει _ _ Ζ ¦ _
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ο Σ , _ 
^"έσ“ρε¦.5Μωωγὲ5κ煉ερ¦μἑνε¦ ' «Είναι Μ του5 ηλεον ταλαντουχου8 σου υηαρχουν Ε 
. _ Π 8? τι 30:
- τ τι σε· -. .- - “ ..5-0 τ .' , > · η
ειδοηοίηαηαιιότη ΦΑΕοΔικέφαλοεγιο στο φινλαν6ικο ΠοδοσφαιρὅΡΕαν διαλεγα αυτην τη στιγμη εναν ηαίκτη ν ' " ¦ |  _
τηνυηα ω ήτουστη 00 ιαηκ εὡν ' ί ' ί ' · . .. ν ί .
Υ Υ ρ μ ο Μαηο το ηρωταθλημα τη5 ηατριδαε μου. θα ηταν αυτοε» Ι! ή) ν γ
.7 ¦ . ¦ ¦ ¦ , και· ¦ η --:ΜΜω¦_ ωΜ“--- · ¦ ¦ , › ¦ ¦
' «Πολυ καλοε δημιουργικο. με καθαρη σκεψη και φοβερο σουτ» ΠΑΟ κατεληξε στον ΖΖχρονο αριστεροηοδαρο Φινλανὁο μεσο-αφου ηρωτα
, ι ¦ ¦ , , μ- ,ν .τ__ >,·.`..ε_- 4- “μ .ω-.·Μ ··ν *Μ Ἀ“~_ὴωφ· ί
ΜΕ @ ' «Θα του Πω μονο ενα ηραγμα: Μικρε.6ουλεφε σκληρα _ εο Βοκολο5. ενω εν συνεχειατον ηαρακολουθησεοΧε κσεν"0ι «ηρασινοι»
. ¦ ¦ . τ·.Ἡ , ν μι· οτ. · ~·.¦.. τη. .< ·δ_.
Εχει5μηροστα σου μια σηουὁαια ευκαιρια να εξελιχθει8» ς . μφωνησανμετην Ελσινκι εναντι 300.000 ευρωἶ' Ερχ ναλλη`Τεταρτη
Ο κοργιοε με ανατροπη νίκησε
με 2-1 τον Φέντερερ
· ; και· την _ ο Ι η·
στο τουρνουα τη5 Μαδρίτη5 - 
ινοΜΜΜκοκ @   η 
Ἡἐζ=ἑΜ γ >> ΣΤΟΝ ΔΡ"
'Χαμο5 για την 4η θέση μετα τα κθεσινσ οηστελέαματα: 7 γ
Αρηε-0λυμηιακοε 58-69. Αεκ-ηΑοκ 85-93 και Τρίκαλα- · . < ¦ .
Ρέθυμνο 85-95 ' Βόλτα στην Ελευσίνα για τον ΠΑΟ (82·5 ί) ι |
τ Ε Η ' Δηλωση·Χσρακιρι του υφυηουργου ότι θα αηοσυρει ακόμα
 - _ τ ' λλαγε5_ αν σημερα δεν δωσουν
· ε ο - .- ΜΜΜκοηονΛο  “ΜΜΜ Ο
Δ Ι ' Ι ι το νομοαΧε6ῶ“ωἶεἶἔΓ"Το'με'α^ημερ`ι'η“κατ' αρθρον ονομαστικη_
ΜΜΜ ΜΒ ΧΡυσωΜΜΞ ΝΠ" «ΕΡωΜΑωΜΌ "Με" ων ΕοκΥ'° "Αν "°Ρ°“°ί° ψηφοφορία ' Εκτοε ησὁοσφαίρου_και ο Γιωργοε ΜΜΜ
στον τελικο τη θύελλα Ραφηνα του καλάθια!» σε συναντηση των ·ΠΜ|νων· με τη ΝΒΑ κ αι κίνδυνο 5 υ ηο β ι β α ο μου για τη Βεροια
με 2-0