Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Μιλήσαμε με τον "Γέροντα του βουνού" για τα επερχόμενα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ (ιο272› 3672 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 20Ί5 Τ|Μ|·| 0,70 ΕΥΡΩ
οιΑΝ οι “ΘΕΣΝιοι“ ΘΕΛΟΥΝ ! μ ΣΤραΤηγός ,ζ 7 Ρ, ε  
ΝΑ...Βοι-ιΘΝΣογΝ _, :ι ο “ _. -,  · .
ιι-ιΝ ΕΛΛΑΔΑ ῦ 7· =ἔ€εΠἔῇνθη ς * 5- ΔείΤε γιατἐ
Ι Ι 'Λ Ι Μ ν 3 Α _. ως;;; ; <_ Τρεμουν
ΑΠΟ 'Ε'β ΒρυξεΝΝες εΠπαφ¦ο ωον  Η: _ οι Τούρκοι
με... ΜΗΝ! Θεοδωράκη Μια-- εμπλοκές
Σ£/ιιΔ£Σ 6,8 › ΣΕΛ|ΔΑ5 ζ η Το" ΑΝΩ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ"
ΜΜΜ! Η! -· ~- 
ΣυνανΤήσαμε και μιλήσαμε με Τον πνευμονικό ανθρωπο, μια καλογερική μορφή, που εμπνέει και συνΤονίζει ένα καινοφανές για τα
ελληνικα (και ίσως Τα παγκόσμια) δεδομένα
"ρευμα": Τους συμπολί·ι·ες μας, οι οποίοι καΤαφευγουν σΤην ελληνική ύπαιθρο, μακρια
απ° Τις πόλεις, μέσα σε σπηλιές και πανω σε
όρη, για να επιβιώσουν σε συνθήκες αστικού
πολέμου σΤη χώρα μας!... Τα όσα θα διαβόσεΤε είναι βεβαιο πως θα σας συγκλονίσουν!
Τι μέλλει γενέσθαι σε Ελλαδα και κόσμο