Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Ράβε - ξήλωνε με τον "Καλλικράτη"Recognized text:
Ϊ «Ανόσα» ·
 ε ρευστότητα. 
 στι5 ελληνικε5  > Τα τραπεζεε Ξ 
'δω ι'
“ΜΕ 1."“' 4
Π σελ. '8
'Ο'Ο'000Ο"ΟΟΟ"'ΟΟΟ·'ΟΟΟΟ··ΟΟΟ·
νννννν.εαο|ἰοίοωεῳ^ Η ε_ _ . Β _ Η ο _ ο Ι _ _
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
με βε-ειῖλωνε 
και κακοποιου
με τον «Καλλικρότη» 
. ' Σ!ΞΩ[ῇΞ [Ϊ ΐ[5]Ξῇ[1 ζ] Χτε5 ο υηαυργό5 Εσωτερικών, Νίκοε Βου- γ
Αυξανοντα| ι τση5, τόνισε ότι χρειαζονται κόποιε5 αλλα
Ο Ι Ε Ι Ι Ιλ | Ι Ι | 
ι δ Ι ο' από « “ΠΟ“ρΥ05 σωτερ|κων Πετοε| την 'Με' ο γε5 σε νησιωτικαυ5 και σε|ορειναυ5 δημου5, κ ·
ο' η" στο κεραμίδια. Και στο σημείο αυτό ενεργεί “Ἡ "ω Με' νο ΜΜΜ' ω' "ορίων 
ματι ότι από 325 ίσω5 γίνουν 380.
9 325 σε 380! αντιδεοντολογικό και μονομερώ5» Π “τι τ
Ελευθεροε με
χρηματική εγγυηση
«Να διαγράφονται οι φοιτητέ5 που προπηλακίζουν καθηγητέε» ο Μια Β ἶΞ_'ζῦρχ05
τ ι κ' »Μ Τ; τε ¦ Ι
ή ή· ω - ί «θηλια» στο λαιμο
' ή των τραρμακοηοιων
ή τα χρεη του ΕΟΠΥΥ
Δ ο ε ι:ι σελ. ι2
-_ τ ° “ ν ~ _  ν , , Οτραηεζιτη5
 Σε μία σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε ή ονοματαδσσία Με' ἔ «Δ8ν μ  Ν|κΟλ(]ΟΒ
, , πλατείας Μανόλη Αναγνωστακή χτες το μεσημερι. Η μικρή πλατεία ο ΜΜΜ 'κό . . Ι |
. . . . . ςδιευθυντ ςτου ΚΘΒΕ ανακοινωσε τον Λ κ η ν
Η "λ"τε|" εν08 βρ!σκετω “κρ'βω5 στο μεσο "ή δἶ“δρ0μης Πρ!) εκανε ο ξεχωρἶ- προγραμμ(ατισμό των καλἙκαιρινὡν παραγωγώνΙ αλλα σο σρ Ι 5 εο
6 ' ' στα θεσσ“λ0ν'κ'0ς δημ!0υργ0ς 'ἔ0θἶμερσ μεχρ' Ψ Β του! απο το και της σεζόν 2015-2016, ενω παρουσίασε τον απολογι- οφεντ| κο
σ"0" Φο” "ΜΠΕ" σπιτι του στη Μήτροπολιτου 'ωσήφ μεχριτο σχολειο Π σελ. 27 σμό των δράσεων του θεάτρου Π Μ. 26 Η σελ' 23