Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Hot line Αλέξη με Άνγκελα - Κριστίν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οΜ"¦%ὅ"Ἡ%Ἐ3"ἰ 
ΠΟΝΤ|Κ'
' σ ! ( )
ΐ ·ΠοΜη -ΜΜ
η' ο ε
η' . | · | η!
 . __ η :77 2,7;
ι · ¦
Ώ ζ η .
εΒΔοΜΑΔιΑ·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροητἰΚἱ.ετ
ΣΗ' Νίκι Υόρκη με
Μίκη και &›ι·γκ›ύ7-3
ΜΜΜ" 7 Μία 2015 ΜΜΜ 2€ ο. 1863
ΗΜ Με Αλέξη
με Άνγκελη - Κριστίν
καυτό κηηοκαίρ· επαφών με ροη χρηματοδότησης - δρομοῆογείτη· η συμφωνία
θΑ ΜΟΥ ΜΜΕ
ΚΜ ΤΗ.Χ'ΣΤΑΣΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα