Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πρώτη φορά σκληρά μέτρα από... Αριστερά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ χ:  
@ΜΜΜ Α  
ΚΕ Ω.  Τ ¦  Ο  Τ· 
Ι ΤΑ 3 ΒΗΜΑΤΑ
Τ|Α ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
<<Δ|ΑΒΑΤ|·|Ρ|Π>>
ΤΑ ΑΤ_ΡΠΤ|κΑ
Τ'ΡΠ|ΠΝΤΑ
ΝΕΕΣ ΛΠΑ|ΤΗΣΕ|Σ ΤΩΝ θΕΣΜΩΝ ΣΕΛ|ΔΕΣ 7-9. ΤΒ. 33
ΠΑ Δ|ΛΤ|·|Ρ|·|ΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΛΛΕ·ΜΜΑΤοΣ ΣΕ ΕπικογΡ|κΕΣ κιν «ΠΑΓΩΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ κΑΤΩΤΑΤογ Μ|Σοογ
Τ?  Τ “ ΤΤ Τ Τ Τ!  | ΑΠ ΣΤΟ ΕΔΩ/ΤΜ Τ|Α ΤΑ «ΑΡΤΑ ΔΑΝΕ|Α>> ΤΟΥ Τ.Τ. 
ΕΠΤΑ κ|·|Λ|ΔΕΣ
ΦΗΜΗ:: ΣΤΟ Σ|'||Τ|
Τουρκ|κή άσκηση...
πρόκῆηση στη Σαμοθράκη
:ὲΜὁῇΚὁ
ΜΕΡΑ/Μ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝιΑ
Ι Ι Τ Α: 
ΒΓΑΖἐι...χΑοΣ θανατ Η;
 ΕΣκΑψΕΤογΝΕΛ κΑιΔοΛοΦοΝΗΣΕτΗΝΠΡΩΗΝτγΝΑικΜογΜΕΤΔΑΠο28χΡοΝιΔ 958990κομείΜ^πΜ
 ἀσθενείς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα