Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Βαθαίνει το ρήγμαRecognized text:
ηλικια ανννν_ιιιιει|ι8ιαηι#
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ (ι ΜΔ'ΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ (ι8ι_ι ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20023 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 800 ΜΟΝΑΔΕΣ (ΣΤΙΣ 794.23)Υ|10ΧΩΡΗΣΕ ο ΓΕΝΙ|(0Σ ΔΕΙΚΤΗΣ Λ 812
«Βουτιά» 3,85% στο Χρηματιστήριο    .λ ε
· | | Ι Γενικός Δείκτης _
Οι δραματικεςεξὡίΕειςστις δια- ομως» επηρέασαν αρνητικστο ιιαδιπες ι·ιροχωρησσν σε ρευ- ντσιοιελιιίδεςγισσμεσηωμΦω- Δ¦ΠωμΠνοη Μέρος ως 5 Μαΐου Δ
ιιραγματεόσεις με τους «θε- κλίμα στο Χρηματιστήρια οι ε- στοιιοιἡσεις. καθώς εξανεμίζο- νία με τους εισίρους> σελ. 5
1055 1130 1230 13:30 1450 1530 1630 17:25
Αποκρατικοποιήσειἔ Απομακρύνεται το ενδεχόμενο για συναινετιι<ή λυση
Ανοίγει ο ρόμσς Β θ | |
ἶ1σΟΛΠκα1 , τι αινει το ρηγμα
4 περιφερειακα
αεροδρόμια
Ο Αλλανη πλεύσης από την κυβερνηση
στο θεμα των αποκρατικοπο|ησεων
Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις, λέει η Με να Μυστήριο η συναντηση Μ Ντρανκι και Γ Δραγασόκη
Φ Κυβέρνηση: Οι διαφωνίες ΔΝΤ
Εως τις 15 Μαϊου αναμένεταινα υπαρξει ανακοἰ- Κω ΕΕΣ· δΠμΙΟΠ βγούν ε' Πόδ1α και
νσ›σηγιατπνπαραΧώρησητων 14 περιφερειακών ρ Ι Ι
αεροδρομωνΜΜΡω>Μ9 προκαλσυν υψηλους κινδυνους
0 Σημερα η ΕΚΤ αποφασίζει για
Ι, ,ι τη ρευστότητα μέσω του ΕΤΑ
Βαμπελ
' Φ Οι Βρυξέλλες προεξσφλσυν ότι
# δεν θα ληφθεί καμία απόφαση στο
Η "'β^""“"κ" °°`“Ρ“φΕ“τ "Η Ευτοἔτσυμ της Δευτέρας > σελ. 4 - 5
Λατινικής Αμερικής, αέναη ζωντανόε
μυθος τιμ παγκόσμιας ).ογοτεχνιας
ΚΑΘΕ Δυσοίωνες Προβλεψεις Κομισιόν στην εαρινή εκθεση ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΜΜΜ
ΣΑΒΒΑΤΟ Πάνω α"ό
 Η Ελλάδα κανει την 20.000 αιτήσεις
'γ ευκαιρία για αναπτυξη ἑἑἑῇ.2=έ$ε£8
Ο Το θετικό πιοπτεπτυτπ μια την ελληνικη Μ οι προβλέψεις · Από η 18 έως Η( 3ο ΑΜ.
οικονομία έχει πληνε| από την αβεβαιότητα Μ την Ελλάδα ΜΒ ΜΝ Πλ" “ΜβΜθεΐΜ°·
λική 278000 αι πίστας
Ο Η πρόβλεψη ντα τον ρυθμό ανόπιυξης Ο ο' ΜΜΜ( ΜΒΜ( “ως
το 2015 από 25% αναθεωρε|τα| στο 0,5% ΜΒΜ” "έρω"“¦ σε 22
Το Σαββατο το πρώτο βιβλιο δια Ϊ° Δημόσιο εΙ°Μξ£
Του έρωτα Κω τη; σκιά; Η ΕΕ. αναθεωρεἰ επί τα προειδοποιεί, θα επιδεινω- σε" τα φώτα 110 εΜτ.
Το αινιγματικό μυθιστόρημα για το ερωτικό ΜΜΜΜωςΨ Ψε"Μω@Π°βεβω' · ΑΙσ·όδθῷ "0 ΗΜφ'Ξὐ
και μαγικό πρόσωπο τιμΛατινικἡ;ΑμερικιἩ την Π°ῳσ ως Φως σΠπΡ καιΜΚλειω ΠΜ' αΜγῳ¦χώγ ό" Μ¦κή
Ι οικονομιας. Η κατασταση, φωνια με τους δανειστες. ° αρθρα των ΜΜΜ'
β 4- ο  '  Ι Ι  ΜωσωνένΠ
 | ρα μτσων ταχρ η τους
Μό για ολος Η Ευρωζωνη βρισκει θααυξηθει'σημανττκά
τωρυ»ε  '  β Ι Ι Ι _
__ ς Μ _¦ “ | , . .β οχυρό κινητρο γιατους όψει
Φἄ€Χνωνε Βια έπιασε! 4 τον ηματ|σμ0 της λέτες του Δημοσίου αποδεικνύοι μ φ μπα κανι μου · ετσι η ρύθμιση των 100 δόσεων
τον αυτό τισ - · ·- Ο Με ταχύτερο ρυθμό από τον προβλεπόμενο Π · γ¦α την εξόφληση ληξ¦Πρωε_
η αναπτυξη στη ζωνη του ευρώ > σελ. 6 - 7 σμων χρεών. Καθημερινό η ηλε
κτρονική εφαρμογή του Τεχἰ5ιιετ
δεχεται περισσότερες από
ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε τον Βερόιιουλο “στη 20.000 αιτήσεις υ“αγωγἡς στην
ευνοϊκή ρύθμιση › σελ. 3