Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
υ· ιιησιεοιιισιιιιεε
ιιμοκωμανε και Μπηκα"   
και τη σου «παω»
ΓραφειοΠΑΝ0ΣΛΟΥΠΟΣ Σελ.32 Ι· Ι
έ « ηιμεμιι»
Να γιατί πι καταφερε
“ο |°"°'ῇς Απασχολεί πολύ
Γραφει ο πιεσε ΤΣΑΤΑΛΗΣ ω. 2 η '°"°ν[° ων ^Εκ·
και για αμυνα
«ν ε· και για επίθεση!
Τετορτη 6 Μοιου 20Ί 5 / Φυλλο 878 (2076) / ε Ί 30
ΡΑ “44% 
μω|:3  | _ ξ
ι Ι ί Σ;”  'ἐκ γ!
. “ ί ι
Αυτό ψαχνει η άΕνωση» στην
· αναζητηση για γκολκίηερ
ο |κανοποίηση στην ΑΕΚ
για την εμφανιση και την
ψυχολογικη αντίδραση
του'Ελληνα τερματοφύλακα
Τι γίνεται με σαι Βσιιυσβίπιεπ
Η περίπτωση του Ολλανὁοὐ, που ανηκει
στην Νόριτε και παίζει δανεικόε στην Σεντ Ετιέν,
δεν αφηνει αδιαφορη την ΑΕΚ
τα οι"
ο κσκτσιιιιιι
 " "κ"    ΤΑΚΤ'Κ0| Δ|ΚΑΣΤΕΣ πλεον στην ποδοσφαιρικπ Δικαιοσυνη
ο πλω στην ασυδοσία με του8 Με"... ποδοσφαιρικουε
Η" '""  "8 ""ῇ"""° ω'  εισαγγελεί3 - υπαλληλου5 · Μεγαλο πληγμα στην διαφθορα
ΚΑΛΕΣΜΑ του πΑικταΝ Στου «εποειτικο» κοεΜο · ΕΡΗΜΗΝ ΤΗΣ ΕΠΟ όλω ο' εσοφὲ5 · Έβαλε στο Περ|θὡρ·ο
ΠΑ ΝΑ.ΒΡΕθΕ| ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ ΟΑΚΑ · Η ΑΕΚ το Γου6η ο υπουργοε. που φτανει στο τελικο κείμενο του νόμου με
  απευθεία8 συζητηση με με όιεθνεί5 ομοσπονδίε8 και την Παραγκα...
οΜοΣ"οΝΔ|Μ ΜΜΜ Μ0γΡΜ0Ρε' ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ να κοιταει και να ενημερωνεται με επιστολε5 του 'νφαντινο