Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Βαρβαρότητα και... ελπίδαRecognized text:
Ε Μ|'|0Υ'|ἈΡ|·|Σ
κόντρα
με την κΕΔΕ τη διαπραγμάτευση
για τη μεταφορά οι διαφωνίεε
τωμ9αηοθεματικὡν |:|Ξυροδ5ηηε - ΔΝΤ
νννννν.εςε|ἰοιοτοεΩΓ
ΦΛννεῆιοφάρσ
ΑΠ. τΖιτΖικηΣτλΣ
Στην ΤτΕ τα ταμειακά
διαθέσιμα με...
στήριξη τηε
αντιπολίτευοηε
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ ΖΟΙ5 Ι ΕΥΡΩ
- το ΦΡικτο ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ΧΡ0ΝΗΣ ΑΝΝΥ - Η ΝΕΑ ΖΩΗ ΤΗΣ 4ΧΡ0ΝΗΣ ΤΜΑ
Βαρβαράτητα
και... ελπίδα
Στήν ογκολιό τήε μομόε τήε
τελείωσε η «οδύσσεια» γιο
την 4χρονή Τάλο. το κοριτσάκι από Μ Συρίο που είχε πορομείνει. τον περασμένο Δεκεμβριο. επί ώρεε δίπλο στο
νεκρό ποτερο του. προσπαθώντοε νο προφυλοχτεί οπό
την πογωνιά. σε πορεβριο
περιοχή του θόυρίσυ Εβρου
Στο τεσσερό Με χρόνιο ή Αννυ
_ πρόλαβε κοι βίωσε όλη Μ φρίΔ_ κή του κόσμου. Κοκόπσιήθήκε
ό ζ βόνουσο. δολοφονήθηκε κοι
το άψυχα κόρμόκι Με εγινε
έρμαιο ενόε ορρωσΜμένου
μυαλού κοι μιοε σόπιοε ψυχήε.
Λύγισον οκόμο κοι σκληρότρόχήλσι αστυνομικοί μπροστά
στο δρόμο του κοριτσιού
Εντοπίστηκαν
οποθηκεε με αθλητικα
ειδη · «μαϊμού»
Ο σελ. '5
48χρονοε εξοποτούσε
ηλ|κ|ωμενουε
Αισιοδοξία Κοντονή
για τον οθλητικο νομο
Τα τρια σημεια που αλλάζει
Πάμε ΑΠΘ την κυριακ
Το πανεπιστήμιο ανοιγει τις πόρτες του σε μικρούς
και μεγάλους. Οσοι διαβούν το κατώφλι του θα
έχουν την ευκαιρια να συμμετάσχουν σε 52 δράσεις,
δημιουργικά εργαστήριαΙ επιδείξεις, παιχνιδια,
παρατηρήσεις πειράματα και παρουσιάσεις, ώστε να
εξερευνήσουν, να μάθουν και να διασκεδάσουν
Π σελ. '3
ΜΜΜ ”γα1εξύπ ρετ
πάρω _ Δάδειο' 
Π σελ. 23. 25
«Εκθεση πολιτισμού
ή ΔΕΒθ...»
Π σελ. 26
Η διασκεδαστική |
πλευρα τηε επιστημηε
Π σελ. 27