Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βόμβα από ΔΝΤ για πάγωμα χρηματοδότησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' “ΝΤΕ  Υ  Ϊ Η  Σ ΣΑ,
; “ Ο ·· |·|ἔ"Ϊῦϊ< ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Λ|ΓΚ
` Ο Μ 5 ΗΛ' ΠοΥΡ0ΠΑ ΝΠ(Μ
αν Ο η _ ' 
ω | ' ψ 0_ἐ]:Ν 
ΣΕΑ|ΔΕΣ
Λ|Λ ΔΔ Λ' 'Ι ΑΛ ¦Λ λλ¦Λ Λ' Λ 7-3
· Ο · Α Α Ο Α
Υ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Υ ¦ ' | .Ο ξ :μ μ ξ:ζ_ “_  Δ
· .Ε · . ἔ:=ἶὅἩἔΞὅ Ο ¦ 923; ΣΣΣ:: Ξ;Ξ'ΞζΞζ;ζ
· «ΡἰηᾶηεἱΗ|ΤΗηΕ5», ζ · 7 
| ο Τόμσεν έΣει Χ Ο Λ Δ | ι '
2038858000 · _ ,. Δ'ΑΓΩΝ|ΣΜΟ|
της · · = Η Δ Ο ` ΠΔ 1.000 ΟΠΑ|ΤΕΣ
ΜΑ' 580
` ΣΩΦΡΟΝ|ΣΤ|ΜΟΥΣ
ι_Δ__
ευρωζώνης
ἴὲἱῖ ΑΝΑΖΗΤΕ|ΤΑ| ΥΠΟΥΡΓΟΣ - ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΟΥ  
“ ΕΒΓΑΑΕ 80.000 € ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡικ0 ΤΟΝ ΜΑΡΤ|Ο ΑΜΕΣΗ
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ»
· ω Ι Ν · ο 27χΡ0Η0Σ ΗΜΕΡΑΣ Δ0Λ0Φ0ΝΗΣΕ ΜΕ Γ|^--- ΜΑΥΡΟ
 . ΦΡ||(|ΑΣΤ||(0 ΤΡ0Η0 ΤΗΝ 4χΡ0ΝΗ κ0ΡΗ Τ0γ ΣΤΗ Δ|ΑΥ|'Ε|Α
“ΣΜΥ ΗΕδΣΠδ0Ε·Α
ΝΑ ΕΞΑΦΑΝ·ΣΕ|
Το ΝΕΚΡ0
ΚΟΡΜΑ|(| ΤΗΣ
|·| ΣΥΓ|(ΛοΝ|ΣΤ||(|·|
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ Φ|Λ0Υ
ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡ|0Υ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ
ο^ γ ΣΤΗ ΛΥΣΗ τα
ΜΥΣΤ|·|Ρ|0Υ
ΤΗΝ¦ΕΛ ΑΔΗΣ
η ζ Π ' ` ΣγΗΕΑΗΦθΗ Η ΜΗΤΕΡΑ, ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕ| ΗΩΣ ΔΕΗ
”' ῖ Ν  τΗΩΡιΣΕ, ΠΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΗΛ||(0Υ ΣΕ ΜΗΔγΗ0
Στήριξη Μό Γιούνκερ
ζήτησε ο Σαμαράς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα