Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Με ανοιχτά μέτωπαRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ωνννν.χτἱΜωἰετίτἰο.9τ
Με». 4 Με" 2οτ5
_ Οι Δεικτες της εβδομαδσς  ϊ :ξ
ΓενικόςΔείκτης 822.88 8¦ωκ “
π8ΜΑ.ωωοω 245,27 τη  _ς
π8εΜ.Μηοω 809,48 στα) 
π8αχΑ.ΜηΜσω 123535 στα
Π8Ε/ΧΑ.ΔιεθναίςΗω ι.485,ω ισα >
πάτωμα παλευω ΜΜΜ-Μ. κι. 2.ωσ.σ2
2609 χΡοΝοΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5396
Γενικός Δεικης 3 3 - 30 4 Ο
7 σ.2ικ_
ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛ|ΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ Τ
Τ'ΜΗ Ι,5 €
τα .7 _
πιανει
ΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
ΜΕ ΛΝ0|ΧΤΑ ΜΕΤΩΠΛ
η σννεσρίσση σιίιιερσ τον σπιτιου οισνρ
ΑοφαΠιστικόκαι αγορά εργασίας τα «αγκάθια»
ί   -·  με·  Τ "ΜΜω σήμεΡα°'φ
ψ  · / ρ 1 Ε γασιες της Ομάδας των Βρυξελ
3 3 2/τ Η ε ' λών (Βτυ55€|5 Οτουρ), μετά τη
· . ' - · 97/ διακοπή μίας ημέρας. Οι διαπραγμαγ τεύσεις μεταξύ της επταμελούς ελληνικής αποστολής και των εκπροσώπων των θεσμών πιθανότατα θα συνεχιστσύν μέχρι και τηνΤετάρτη. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές
πηγές, υπάρχουν αρκετά θέματα στα
οποία υπάρχει σύγκλιση απόψεων,
ωστόσο στο ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές που προέρχονται
από τους θεσμούς, το ασφαλιστικό
συζητήθηκε την Παρασκευή και δεν επετεύχθη ιδιαίτερη πρόοδος, ενώ για
την αγορά εργασίας η δυσκολία έγκειται στοότι η ελληνική πλευρά επιμένει
στην επιδίωξη της να καταργήσει διάφορες μεταρρυθμίσεις που είχαν περάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ωστόσο, οι ώιες πηγές ανέφεραν ότι
οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με
εποικοδομητικά πνεύμα. "Οι συνομι
Στο «μικροσκόπιο» στη σύσκεψη
στο Μέγαρο Μαξίμου τα ανοιχτό
θέματα της όιαπραγμότευσης
Γ' ΓΡ/ΨΜ ί ί) ΧΛΜ ί] ΠΝΑ! ί|/-,
Το ντεμαρόζ των τεηευταίων
ημερών «έσωσε» τον Απρίηιο Με:
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|κΗ 3-5
λίες στην ανανεωμένη Ομάδα των
Βρυξελλών είναι εποικοδομητικές"
σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Ευρωπαίος
αξιωματούχος επισημαινσντας ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η διαδικασία,
"με σαφή χρονοδιαγράμματα πιο δομημένες συνομιλίες και με τη συμμετοχή περισσότερων εμπειρογνωμόνων
με περισσότερες λεπτομέρειες".
Στόχος του ΕυτοΒτουρ είναι "η Ελλάδα
να επιστρέψει στην αναπτυξη" και η
Αθήνα, η οποία έχει πραγματοποιήσει μία "τεράστια προσπάθεια", θα
πρέπει να εφαρμόσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις, δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας της 'σπανίας Λουίς
ντε Γκίντος."Κανένας δεν εύχεται την
έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά
θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι κανονισμοί', δήλωσε ο δος σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερώα Ε'
Ραί5."Αυτό περιλαμβάνει μία λίστα από μεταρρυθμίσειςτις οποίεςείμαστε
έτοιμοι να αναλύσουμε με ευελιξία.
Αλλά, ο στόχος του Ευισ8τουρ είναι η
Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη", είπε ο ντε Γκίντος..." Σελ. 3
Τέησς στο «θρίηερ» για την Εηηόὁα
«βηέπουν» οι «Ρίησηείεί Τίιηε5»
Τα 4 πιθανό σενάρια για το φινόηε και
για το μέηπον των εηηπνικών τραπεζών
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Ανοὁικό στο
πρώτο 3μηνο
η Πετρόπουηος
ΣυνεχΖει την αναζητηση
συνεργασιών στην Εηῆόόα
και το εξωτερικό τα 7
Κέρόη 82.7 εκατ.
για τη ΔΕΠΑ
το 2ΟΜ
Οι απαττησεις από πεηότες
μειώθηκαν σε 262,9 εκατ..
έναντι 388 εκατ. το 2045 με 8
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Πρώτη σταση οι
85ο μοναδες. εαν
υπαρξει συμφωνία
Η αισισόσξία «τρσφοὁότησε»
τον όαναμισμό της αγορας,
απουσία συσιαστικών
ειδησεων τα. 9
Μήνας σημαντικών
εξεαίξεων και
προσδοκιών
ο Μαιος
Τι εκτιμούν για το ΧΑ. έξι
αναπυτές της αγορας
- Ποιες οι παρακαταθηκες
του Απριῆίσυ ω ι2-ι3
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ 9-26