Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
πωπω απο·
απο ο Ντομί"
' Γραφείο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΔΛΗΣ
Φαβορί ο Κρίσανϊουε γία την
κοροφίί τΠ5 εΠίθεσο5, με
Δραβί6η-Πλατὲλλα αϊα ακρα
καί «ΜΜΜ» τον ΜΠαρμΠοσα
ΣΗΜΕΡΑ το β' μερος τον μονίμων αφιερώματος για τα Ι2 χρονία
απο πο ίοΜιπαίο μακ απο «Νίκος ΜΜΜ»
ΒασίλΠ5 Δημητρία6η5:   Νίκο5 Γεωργὲα5:
 «Είμαι οίγουροε οτ' τα μεγαλύτερο εμαοὁία έχουν ξεΠεραοτεί
και σύντομα θα έχουμε ένα γααεὁο ανταξίο ΙΜ αίγλη8. ΜΜαλη8 Κασααη5:
του ονοματο5 καί τη5 δυναμίκα5 ῖΠ8 ΔΕΚ»
ΚὡοΙα8 Νεστορί6η3:
Κυριακο8 Χίίνα8: