Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Ἡ ΜΙἔ1ἶ Μ©ΤίΞΨΜῶῖΠΜΜ  1ἶἩβΞ .Μ[9ἑΠῶΞ  Ι
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.641 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2015 και σΤο ἱΠτθΓΠθτ ΜΝ.ΜΞΜ|ιεΞ.9τ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ “ω ΤΗΝ ετκι>ιΣΗ Τον ΚΑΛΕ|ΤΑ| ΝΑΔΩΣει ΣΗΜει3ΑΤο ΔιιινιοΤικο ΣΥΜΒΟΥΛ|Ο
Ανατιλη ρωΤής
υπουργός Στην ΤΤΕ Τα διαθέσιμα
μεΤέφερε Το ΜαρΤιο
80.000ευρὡ Του δήμου Θεσσαλονίκης
σΤο εξωΤερικό
Ο Γ. Μπουτάρης συμμορφώνεται με την ΠΝΠ της κυβέρνησης
ΑἩῇεῖ@ μερομηνία-σΤαθ μας για Την Την αμεση μεΤαφορα Των Ταμειακὡν δια., Τελική ατιοφαση Της ΚΕΔΕ σχε- θεσίμων και κεφαλαίων Του δημου. Η σχε
©Π @Π©λ©ΠΠ©Π Τικα με Τη μεταφορα Των ατιο- Τικη εισηγηση Προς Το δη μοΤικο συμβουὅή μ@©χ©Π @Κ©Μῇζ©@Μ θεμαΤικὡν Των δήμων σΤην ΤΤΕ λιο φέρει Την υτιογραφη Της ανΤιδημαρ. 7 ο θεωρείΤαι η ΠέμΤιΤη. οιΤόΤε αρχίζει Το συ- χου Οι κονομικὡν Γ. Ρανέλλα. Συ μφωνα
ῖ@ μ©1Χ©1Π©Π@ εν©ΠΨεΠ νέδριο Του οργάνου σΤη Χαλκιδική. ΩσΤο- με δηλωσεις Του Γ. ΜτιουΤαρη Τα διαθέΐ©@ @@Μεδ©ῇ@@ σο η διοίκηση Του δη μου Θεσσαλονίκης σιμα ανέρχονΤαι σε τιερίτισυ 14 εκαΤ. ευ¦ - σχεδιάζει να τιροχωρήσει σΤο ανοιγμα λο- ρὡ. χωρίς αυΤο να σημαίνει όΤι θα μεΤα ΕΧδΕΔΕ γαριασμου σΤην Τρατιεζα Της Ελλαδας για φερθουν σΤο συνολο Τους. ΣΕΛ. 8-9
ΜΕΘΑγΡισ ΤΕΤΑΡΤΗ @ΜΔ@Κ@ Με @Πο  στη;  
ΕτιίΤιμοι διδακΤορες χ .  η . . ι Ἡ! υ .  ' Αρι-ο: Ι Ι
Το" ΑΠΘ , . · · δ . Η δουλεια εγινε
Ο' αδελφο' Ταβ|αν| Βρήκε Ι - “ “  Οι κίΤρινοι έκαναν Το καθήκον Τους
ΣΕ^· 38 Το κέφι Του
σΤην Αλεξανδρουτιολη (0-1) και μτιαίνουν
σΤην Τελική ευθεία, οι·ιου θα κριθούν όλα.
ΒελΤιωμένος και σαφώς
Πιο ορεξαΤος. ο ΠΑΟΚ
ΣΕΛ. 26
νίκησε με 1-0 Τον Η ΡΑΚΛΗΣ
Λεβαδειακό σΤην Τουμτια Ι Ι
και ετιέσΤρεψε κομβος Βολου
κονΤρα σΤον Ολυμτιιακο (18:00) οι κυανολευκοι θέλουν να σΤείλουν ακομη ένα
μηνυμα ετιισΤροφής σΤη Σουτιερ λίγκα.
ΣΕΛ. 12
σΤη δευΤερη θέση. μία
αγωνισΤική τιριν Το Τέλος
Της κανονικής Περιόδου.
ΣΕΛ. 13-15