Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Το Άγιο Όρος απαντά: "Ο χρόνος σας... τελείωσε"!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ω ΡΑ
35ο ΕΤοΣ ο ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ (Τ0269) 3669 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2οΤ5 ΤιΜι-ι 0,70 ΕΥΡΩ
ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΔΛ ΛκοΜιι Το ΣΥΖΗΤΛΜΕ κΛι ΤΟΥΣ... ΤΤΛΡΛκΛΛΛΜΕ
μήΕμ @η Η  
αν 66 Η Ε Εἰ!
  “Την ψυχή δεν
 πρόλαβαν και
 ἔν μ"0ρ8ῦΨ
- 6  μας Την πα| ΜΚΟ! Ί ρουν"!
`ΥἄΠ@ 
   τ ι
Γ|ΑΤ| Ο'
ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟ| 
ΕΧΟΥΝ
"ΛΥΣΣΑΞΕ|" | | | | | |
ΝΑ Δ|ΑΛΥΣΟΥΝ ΜΜΜ
ΤΗΝ ΡΩΣ|^ Μήνυμα προς νεοΤαξίτες και... λοιπές δυνάμεις Του σκότους
ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7, 76-77