Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ.ΜΜΜ
"Μ ΠΜ" "Μ°Μ
...Κ|ΑΛΜΠ0ΛΜΠΗΣΠΕΣ|ΑΛ κγρ|ΔκΗ3ΜΔ| ΥΣ 1 αλ 13ο έ
ωΡε5ΜεεκΔοΣΜογ«ω ^Ρ·Φγ^·5Μ2 Ο Ο 5 _ Τιμηφυ ου ¦ Μ
Ο · _τ1Ρω:ω@¦ Δ]]:3; Μ ,......
Η     ΠΜ"  Δ
. Χ _  κ Φ  _ έδειξε "Μ
Μ] Γ /_4  `  ; .ω“·
ΜΜΕ Εχει ΠΟΠΗ ,   Α ΜΜΜ ·
ΣΗκΩΝογΜε Τ0820 κΑ· 
5ο ΣΕΠ ΤΟΥ ΜΑΡ·ΝΑκΗ ἑ  - 
ΕΣΕ|Σ Τ' ΤΥΠΟΣ ΗΕΒΒ Ε|ΣΤΕ; 
 οχ κ
 ιω.«ε·;»ι ΜΗΝ ς7Σῖρ·9Σ@Ν ο `,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα