Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΑΤΡ0, Μ0γΣικΗ.
ΤΕΧΝΕΣ, |_|ΡΕ8ΤΥ|_Ε.
ΟΜΟΡΦ|Α, ΜΟΔΑ.
ΥΓΕ|Α, ΕΞΟΔΟΣ.
ΗΟΜΕ ΕΝΤΕΠΤΑ|ΝΜΕΝΤ
 χη ΤΟΥ υαΒοΝε
κγΡιΛκΑΤικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΓΑ| ΔΩΡΕΑΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #320 // 03_05_Ί 5
:ἐσ- |_“έῖ ι  · Δ _ῖ--:_
ΜΠΕΣ · Μι 
Ν. :υὁακης
<2Εγιναν
υπαναχωρἡσεις
από τους εταίρους»
Π0Λ|Τἑ|Α - ἐΠ0
Η <<καυτή ΜΜΜ» ει
ΑπρόθυμΙι στροΦή
για τα συμΦωνια
με τουε εταιρουε
ΔύσΚαλιι ισορροπία
μεταξυ Πιστωτων και
συντροΦων
Μόχα εντυπώσεων
και διαπραγματευσΙι
απο εχεμυθεια
σελ. Δ, 6-7, 8, 9