Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
|οεο8οοΝ@οωοοτ.ε·
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ0ΠΟΥΛ0Σ
ΟΔΔΗΧ
Δημοπρασία
ενΤόκων 875
εκ. ευρώ Με
“χρτ " ς” τη 
ΤΕΛΟΣ Ο ΒΕΝ|ΖΕΛΟΣ
Σε αναζήτηση προέδρου ῖο ΠΑΣΟΚ από τον |οὐν·ο
ΜΜΜΜ ΦΠ"
ο Μικρα" περασω 
Με .Νέα και κορο(Μο `
Κ. 'Ησυχος¦ "έλος
Το ροοοφέπο ως για ολους τους
ένοπλες δυναμο·ς αρχαιολογικούς χώρους