Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κίνδυνος επιστροφής της οικονομίας σε υφεσιακή τροχιά