Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ ο Η κΑῳΜΞΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|κΗ
 εΦΗΜεΡ|ΔΑ ΤΗΣ 0,εΛΛΑΔΑΣ _/ η 
` ' | . ρ χ
ΣΤΟΝ θΡ|ΑΜΒΟ Ρ ' ,· χ η ' 
 · :ΔΔ θΜΟ@ Η
· ΜΕΓΑΛΗ ν - ¦ . “ 9 . _/ ` ·
'Αο·ΣΑῶ _ ο"
ΣΤ0 Ετ'ΜΕΝ0ῇ
€(ΠΜΑΤΑΚ|»
^ Π ΧΑΝΩ
ΤΑ ΛΟ|'|Α Μ0γ.“
Π ΠΝΑ" 'παω
ΠΑΝ πΑ|:ΑΜε :ΤΗΝ Τ0γΜπΑ
0Α ε|χΑΜε 30.000 κ0:Μο
Π Μ ΣΑΒΒ|ΛΗΣ: ΣΥ|'|(|ΝΗΣΗ
ΚΑ| ΥΠΕΡΗΦΑΗΕ|Α
Ο ΓΚΟΜΕΖ,
ΥΠΕΡΟΧΟ|
 Η  
Δι ' 'Μι
ὲ __ 0 ,.ω,·.. ύ ~ .. 
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΟΑ «ΚΥΝΗΓΗΣΕ|» ΤΗΝ Α|'|ΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥ Α|'|Ο ΤΟ ΕΗ.|_ κΑ| Α|ΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ
“7ΜΜ·Ι·“ω“““¦
!¦γνεΛ0›Μρῳ Δ
|ΣῖΟΡ¦|ΚΗ .3 · > _ κ · 3 - η _ Ἡ
-ΡΑξΛΗΣ Ο Ο 7» - Δ Ο Ο Ξ ' . | 4 Ο χ . 'τ
Η”. ι!ἄ υ | ` ; β Μ! ι Μ η 'ι Μ." , ` 
) Ι ι· .> › < Ο _ 0 # ` 8 η
> Ξ η Δ ζ” Ι `
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ" ΤΑ ΜΤΑοΕΡΕ
ΑΛΛΑ ΤΟ Ε"|ΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡ|ΣΗΣ κ
ΣΤΟΥΣ 4 ΔΕΗ ΧΑΗΕ| ΤΗΝ ΑΞ|Α ΤΟΥ
· Με Τ0 ΣΠΑ0| ΤΗΣ Η ` ' ΣΤΟ|Χ|ΣΕ Ι' πΑΞΑ0άωΑκΗΣ: _
Π0Ν ΤεΛ|κ0 Με > › ΜΗ ¦: ΠΕΡΗ%Α;ΝΟΣ Γ', ΑΥΤΗΝ ' Ἑ“ΒΜΜ“Μ /
Το" °^γΜ"'^κ° Ο _ , Ο τ0γ Ρ0ΜΑΝ0ῶΤΗΝ 0ΜΜΑ ° “5 “-Σ“ῖ“Ρο“ονΛοε·' 5 :4
|. πεΡΒ|ΝΗΣ Κ
Με - ,
|'Λ|'|'ΩΗΟΥΜΕ ΤΟ ΟΗΕΧ|Τ
' ΠΟΥ ΣΥΜΦΠΝΗΣΑΝ ΚΑ| ΠΟΥ Α|ΑΦΠΝΗΣΑΝ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΑ| |ΦΑΝΤ|ΝΟ