Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ΞΑΝΑ,ΑΝΑΣΓΟΠΟΥΛΠΣ|ΠΟ ΟΑΚΑ
δωΨ ω
π· επι· τον
Ο* Η "ή ω ' !
·°ΜΐΜ'“ὡωἄ·πΜ@
ΜΜΜ   Κ “ Μ
ΜΜΜΜΜ _ _ Λ ρ -; . .-| Η ω
ἔΜ#%% 11#Μ1ῳ@¦&]1_/ Μ,._“,
ἘσΠοσον το μούτοο τους όσοι εΠιβουλεύτηκον ΜορινόκΠ κοι θρύλο
σ|·0φ ~ ¦
ἴΟΚΠΥ'1ΑΣ= Και μία. ο! εαπ' 
ε  δεν εχεισ φωσ” Ζεν
 η” ΜΤΒ!" · ΜΜΜ): "Λ Τοπ ΜπΜΓΜ. Μ °Μ ΜΝ
; ›θἶῶ - ¦
7  ν"  Μ Π" ΝΕΠ ΜΒ Το "ΒΜΦΛ|Ν.  “ _
Σ·«ΔΕΝ ΠΑΡΕ' ΑΝΗΣΥΧ|Λ ΚΔ'   _. 
ΕΜΕΙΣ ΒΑ ΚΒΥ!ΒΣ9ΥΝΕ  ,π
4  · ἶ
ΔΗΩ ·8"'Χ8Ψ"||Μ ἶ
______” ε"·_ὰῇ<·_ 7_ γ7 >7____“___¦
Μ τα· ΜΜΜ·
ΔΗ Μ ΑΦΜ ο πΜΜ Θ
ΜΒΜ ων το Μα· τα ·"Μγ
Με κολπα· ΜΜΜ (Μ μεΜόλΜΜ) ΜΜΜ με  Θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα