Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜοΕΡΗ Ω ΡΑ
350 ΕΤΟΣ Ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ(10266)3666 ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Λ|'|Ρ|Λ|ΟΥ 20ῖ5 Τ|Μ|·| 0,70 ΕΥΡΩ
Ε|ΝΑ| ΑΠΑΤΗ ΚΑ| ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ, ΑΛΕΞ|·| ΤΣ||ΤΡΑ, ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕ' ΧΡΗΜΑΤΑ η  Π ΜΕΣ Μ
.Δ / /
να πα
Μίρεν Σόί
ΜΜ@ίΜΜ
αναρενοπα
Μην Μόδα!
δω 75
ΕΤΟ|ΜΑΖΟΥΝ
|ΣΛΑΜ|Κ|·|
ΤΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΤ|Α ΣΟΦ|Α
ΜΑ ,ο Ο μακαρίοΤός Μητροπολίτης Φλωρίνης προειδοποίησε από το μακρινό παρελθόν
ΣΕΛ|ΔΑ 3