Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Γιώργος
. Αμβροαίου
` αχολιίιζει
Ο Σελ.3
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3225 - ΕΤΟΣ 12ο 'Ι'ΡΙ'Ι'Ι·Ι 28 ΛΙΙΡΙΛΙΟΥ 2015 'Ι'ΙΜΙ·Ι 0¦50 'Ι'Ι·ΙΛ: 24410 80888
'θα '|'ααιιαλὡιαυ;
θ..·Ι
Ο Μετά το μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Γιάνή Βα· ' > ι - ρουφάκή από τους συναδέλφους του υπουργούς Οι
α) “ " κονομικών του ΕτιιΡοςιτοιιρ¦ ή κυβέρνήσή βγάζει τώρα
τον 'Ι'σακαλώτο μπροστά και αλλάζει τους όρους της
διαπραγμάτευσης, ιδρύοντας νέα όργανα, αποδίδον
τας σε αυτά αρμοδιότητες και αναβαθμίζοντας το δί
δυμο 'Ι'σακαλώτου - Χουλιαράκή
Ο ΒΙοοήιΒειτς: Οι αγορές χαίρονται που κόπηκαν τα
φτερά του Βαρουφάκή
· Η Βιια αποκαλύπτει: Λυτή είναι ή μυστική λίστα του
Τσίπρα Ο Ετοιμάζονται 5 μέτρα για «πικρό
. συμβιβασμό»;
η” η η ΜΡ" 
ι- ο !ἑιιιοΜΜιιινο ΙΜ 'δ Δ ρεᾶ
ΜΜΕ" ΜΜΜ Ι ω ΚΑΘΗΜΕΡ·ΝΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ Η" θΕΣΣΔΛιΑΙ
αιιινιδωτιί... Μαφία!
· Σήμαντική ή πρωτο- ΜεΜδα ΑΛΗΘΕΙΑ
βο"Μα το" Ιατ Ρικού Απο τ|ην|ειρημεριδαΛΛΙ·ΙΘΙ¦ΙΛ| ζητειται δημοσιογραφος για
εργασια η νεοι και νεες αιιοφοιτοι ΑΕΙ η ΤΕΙ που θα ηθελαν να
Συλλόγου Κα ίτσας ασχοληθούν με την δημοσιογραφία.
να εγκαταστήσει στο Πληροφορίες: 2441080888
Λθλήτικό Κέντρο (Κλειστό Γυμναστήριο) της
πόλπς μας έναν απινι
δωτή... Ο Σελ 7 Ό
/./`/ὲ ¦ · Ο
- ή' 3 β
Μηδενισμος  έ; `
γραπτού... · 
· ΣτΕ: Μηπως  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡ| ΚΗ Μαριν0π0υλ05 Γιαννης
γραπτού των Πανελλαδι- Σ ο Φ Λ Δ Ε Σ ΠΑΙΔ0ΧΕΙΡ0ΪΡΓ0Σ
κών, εάν ο μαθητής έχει κι
¦ . ¦ ¦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΟΓΝΩΝ
νπτο μαζι του Ο ω- 15 Χαλικοφιλτρα - ΟΠΑνΕΕ απο ΜηΑροΣκοπικΗ χειρογΡτικΗ
την <<νΔι>οιιΛιΞκτΡικιι» για άρδευση ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΠΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΠΑΔΙΑ
· Κατασκευαζονται απο το ί975
· Έχουν πληρωτικα υλικο χαλαζιακα διαφόρων διαβαθμίσεων
Ο Έχουν μικρές ταχυτητες ροής
Ο Είναι αυτοματα. ηριαυτορατα και απλα
Τηλ. ΒΙΟ 240697. Κιν. 6946 45208
Εθνικής Αμύνης ΠΑ
Λειτουργούν αντιαληγμαιικα ί00%
Είναι καταακευααμὲνα με προδιαγραφές
Εξαγανται
Προαιιέκτους. προδιαγραφές. τεχνικα στοιχεία στη διαθεαιί αας
Τηλ: 24480 23280, 22997, Β93807Μ30 την: Μαρίτα αιδοίο: ανιματιον
ΤΙ( 546 2' - θΕΣΣΜΟΝ|ΚΗ
Ευτοταεαι€α·|ασώ Παίδων·|ασώ Θεσσαλίας