Next

Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Άντριτς Νωοτιτς
"Β ΜΜΜ!! "
Ο] ΠΑΤΟ <<ΑΞ|ΟΝ ΕΣΤ|» ·οελ.τ8 Δ !|
 || ΜΝ" Μοι·οκοι·οιτ τε ` 
οτοΧιτποι·οο τοι· Σοκ" 
Επικειρτιμοτίος εμφάνισε την ερωμένη του σον οικιακή Βοηθό
ΜΤΜ||ω ΙΝΤΕΡ'
"°"ΖΒ Ι
"Β Χ"|'!,'|
οιτὶι·νο
ΣΑΛ0Σ ΣΤΗΝ ΚΥΠ Ρο
Βοιωτοι· - __ _ 7
ο ΜΜΜ ·   
οτι6το«Μιτοο  Β; Ύ
' το Ντούντου = 
Πρόκειται για
έναν σιτό τουε σιτ
> μοντικοτεροι13 μο
ι ὅ νοκοὐε τττ5 Αθωνι
κή5 Πολιτείο3, ο . 
οιτοίοἐ οίχε οΦτε- σελ]   
ρω ειοτονμο- , Ι Ι ·
 Φοοιιιικο κιττιι τοι· κιτοκινοι· ΙΜ ΜΝΗΜΩΝ(
σε .τ σελ]