Πρωτοσέλιδο Έθνος: Δύο κινήσεις για άρση του αδιεξόδου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10060

1,30€

www.ethnos.gr

πρωταθλητρια ευρωπησ η ομαδα πολο του θρυλου »20, 48

Τα κορίτσια τα χρυσά
 το... εσωσε ο ολυμπιακοσ (2-2 με πανιωνιο), γκελα του παοκ (1-1 με πασ γιαννινα) »19, 22

ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΣΦΥΚΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ GREXIT

αΠρΙΛΙου 2015

-

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Εκατ. Ευρω
ΕνισχυσΕισ 108

191

τη νέα καΠ
Μπόνους από
ιέργειες
για τέσσερις καλλ

έs
επαγγελματικ

ΔΕυτΕρα 27

€

EΘΝΟΣ

 σελ. 2-3

μελισσοκόμους
Επιδοτήσεις για
προγραμμα

1,2 εκατ. ευρω

για την αντικα

τασταση των

κυψελων

ργου
Της Εφης ΚαραγΕώ

Μ

κυψέλη
ε 12 ευρώ ανά
οι μελισεπιδοτούνται
μικρά νησοκόμοι στα
για να
σιά του Αιγαίου
ασή
στην αντικατάστ
προχωρήσουν
1,2
θα διατεθούν
τους. Συνολικά
ου να αντιεκατ. ευρώ προκειμένκυψέλες, με
100.000
ς
κατασταθούν
παραγωγή
της
στόχο τη βελτίωση
προϊόντων της
και της εμπορίας
τη
σύμφωνα με
μίας,
μελισσοκο
που δημοσιεύσχετική απόφαση
της Κυβερτηκε στην Εφημερίδα
15 Απριλίου.
νήσεως στις
«το
την απόφαση
Σύμφωνα με
καθορίζεται
ενίσχυσης
της
ποσό
ευρώ ανά παραγωετησίως σε 12
και
μμένη κυψέλη
γική καταγεγρα
ποσού ενίμέχρι του συνολικού ευρώ, βάσει
σχυσης των 1.200.000
ατος
ος Προγράμμ
του εγκριθέντ
Αιγαίου
Νησιών του
των Μικρών
της
τις υπηρεσίες
Πελάγους από
σύμΕπιτροπής και
μικοί
Ευρωπαϊκής
είναι οι μελισσοκο
υπ’ αριθ. Ares
της ενίσχυσης
φωνα με την
μίας, ενώ δικαιούχοι
2-2013 επι3380/19-1
(2013)384
ς προϊόντων μελισσοκο
διευθυντή Γετης παραγωγή
στολή του γενικού
τος είναι η βελτίωση μικρά νησιά του Αιγαίου
Ανάπτυξης
Στόχος του προγράμμα
ποιούνται στα
ωργίας και Αγροτικής
που δραστηριο
ς Επιτροπής».
συνεταιρισμοί
της Ευρωπαϊκή
της
ότι δικαιούχοι
Να σημειωθεί
μικοί
οι μελισσοκο
είναι
- Κάσου.
ενίσχυσης
ποιμπου - Καρπάθου
που δραστηριο
μός Κω.
Ιου.
συνεταιρισμοί
μικός Συνεταιρισ
Συνεταιρισμός
νησιά του Αιγαί Μελισσοκο
«ΜΕΛλισσοκομικός
ΣυνεταιριΚαλύμνου
ούνται στα μικρά
μικός
μική
ορίζονται
«Εγκριση
 Μελισσοκο
όπως αυτά
την απόφαση:
 Αγροτικός Μελισσοκο
ου Πελάγους,
(ΕΚ)
Σύμφωνα με
των ΜεΚΑΛ».
παρ. 2 του Καν.
πρωτοβουλιών
σμός Νάξου.
μός Θυμαρίσιου
στο άρθρο 1,
προγραμμάτων
μικός Συνεταιριου, οι
για το έτος
 Αγροτικός Συνεταιρισ
Θυμαρίτου Συμβουλί
Συνεταιρισμών
 Αγροτικός Μελισσοκο
Καλύμνου «Ο
1405/2006
λισσοκομικών
, οι εγκενουν να υλοποιΜελιού Επαρχίας
Πρωτ. 528/32158
σμός Σερίφου.
οποίοι αναλαμβά
μοί
2015» με Αρ.
μικός Συνεταιριπρωικοί συνεταιρισ
της».
προγράμματα
μός Λέρου.
 Αγροτικός Μελισσοκο
ήσουν ετήσια
προκριμένοι μελισσοκομ
μικός Συνεταιρισ
 Μελισσοκο
σκοπό, όπως
:
μός Χίου.
σμός Ανάφης.
μός Νήτοβουλιών, με
είναι οι ακόλουθοι
μικός Συνεταιρισ
των συνμικός Συνεταιριμικός Συνεταιρισ
 Μελισσοκο
τη βελτίωση
μός Σά Μελισσοκο
Καλλίστη».
αναφέραμε,
 Αγροτικός Μελισσοκο
μικός Συνεταιρισ
Θηρασίας «Η
ς και εμπορίας
Μελισσοκο
και

Κύθνου.
ς
Θήρας
παραγωγή
σων
θηκών
μίσμός Δρυωπίδος
μικός Συνεταιριμικός Συνεταιριτης μελισσοκο
μου.
 Αγροτικός Μελισσοκο
ν Μελιού Μελισσοτων προϊόντων
 Αγροτικός Μελισσοκο
 Ομάδα Παραγωγώ Ικαρίας «Ικαρος».
σμός Σίφνου.
Χώρας Κύθνου.
Συνεταιριμού
Σίας.
σμός
μικός
μός
λάβουν
Συνεταιρισ
για να
κομικού
μικός Συνεταιρισ
μός Λή Αγροτικός Μελισσοκο
Προϋπόθεση
 Μελισσοκο
μικός Συνεταιρισ
 Μελισσοκο
οι μελισσοσμός Κιμώλου.
κινου.
την ενίσχυση
μός
μικός Συνεταιριισμοί
μνου.
μικός Συνεταιρισ
μός Λέ Αγροτικός Μελισσοκο
 Μελισσοκο
κομικοί συνεταιρ στο
μικός Συνεταιρισ
- Αιγίνης.
ται
 Μελισσοκο
σμός Σαλαμίνας
Ανδρου.
-όπως προβλέπε
μικός Συνεταιριμικός
σβου.
Καν. (ΕΚ)
 Αγροτικός Μελισσοκο
μικός Συνεταιρι Αγροτικός Μελισσοκο «Η
πλαίσιο του
Κέας
 Αγροτικός Μελισσοκο
ΣυμβουΣυνεταιρισμός
σμός Κυθήρων.
μός Ρόδου.
1405/2006 του
Θάσου.
μικός Συνεταιρισ
σμός Μαριών
Καστριανή».
εγκεκριμέμός Πρί Μελισσοκο
μός Αστυλίου και του
μικός Συνεταιρισ
μικός
μικός Συνεταιρισ
 Μελισσοκο
 Μελισσοκο
προγράμ Μελισσοκο
νου κάθε φορά
ΤήΣυνεταιρισμός
νου Θάσου.
μέλη τους
πάλαιας.
μός Ολύματος- είναι τα
μικός Συνεταιρισ
νου.
κάτοικοι
 Μελισσοκο
να είναι μόνιμοι
Με Αγροτικός
του Αιστα μικρά νησιά
και τα
γαίου Πελάγους
τους να
μελισσοσμήνη
εγκατεστηείναι μονίμως

ΝΕΑ ΚΑΠ

Επιδοτήσεις
108 εκατ. € για
4 καλλιέργειες
Οι 29 εγκεκριμένοι

συνεταιρισμοί
μελισσοκομικοί

μένα σε αυτά.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των νέων
επιδοτήσεων. »44-45
εξαφανιση 4χρονησ

Ενας άγγελος
χάθηκε
στην Ομόνοια
»14

ΔΥΟ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
για άρση του αδιεξόδου
E

να νέο παζλ με δύο κινήσεις, για άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις, διαμορφώνει το
Μαξίμου. Η πρώτη αφορά την ανοιχτή γραμμή μεταξύ του πρωθυπουργού με την Α. Μέρκελ και η δεύτερη την απόφαση να αποκτήσουν εντατικούς ρυθμούς οι διαβουλεύσεις στο Brussels Group. »4-8

Ο Τσίπρας
σε ανοιχτή
γραμμή με
τη Μέρκελ

Πυρετός διαβουλεύσεων από σήμερα
στο Brussels Group
με επικεφαλής τον
Γ. Χουλιαράκη

ομαδικα πυρα απο τουσ δανειστεσ κατα βαρουφακη
7,8R ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ

ΑΝΟΙΞΑΝ Η ΓΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΛΕΣ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Πάνω από 2.500
οι νεκροί, ισοπεδώθηκαν πόλεις και
χωριά, καταστράφηκαν μνημεία
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Ρύθμιση-ασπίδα για
μισθούς & συντάξεις
«Τείχος προστασίας» από τις κατασχέσεις της Εφορίας. »13

Δύο μέρες μετά τον
χειρότερο σεισμό στο
Νεπάλ από το 1934, το
μέγεθος της τραγωδίας
δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του.

»18, 31-33