Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
τ ._ τα:
 ..-"ξὁΝὸΜγΚΗ ΕΗιΞΡιΔ
ΨΨΨ·ωΜ°“ῦ“ῷ°9Ρ ο υ.;ΣΑΒἐδίὁ,  ^ὴβ'^βΥ  26% ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦγΜογ ἑ39ο
ΕΕΣΜΑΤΑ τπτ χι>οπιΑε
<€Έ%ᾶιάἐΚερδοφσρίαὲ '4 στι5 
ι στ· ,¦:
 γιστέε του 2014 εΟι εκτιμήσει3και οι στόχογγια
 ν  δυναμικἑ8 ΙεΜχειρἡσΜ8 του ,Χ.Α.χ 
τιΜι-ιὴ ι.: ε
αυτων
ΟΗ ΕΛΑΗΝ|ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γ|Α ΣΥΜΝ|Α ΠΑΡΑ Τ|Σ Δ|ΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΗΣΥΧ|Α ΕΚΦΡΑΣΗ
ή Ευρωζώνη για τις καθυστερήσεις
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α
ΥΠΟιΚ: Δεν συμφωνούμε σε παειστη
Στο «στόχαστρο» των συναδέηφων του
στο Ευι·οσι·ομρ βρέθηκε ο Γ. Βαρουφόκης.
ενώ κύκῆοι της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν
αναμενόμενη την πίεση που ασκείται
από τους δανειστές
  ί ζ_=Ρωίεω=ΧΑΚΞἐ ΣΗ Με ι=>Α
Προσδοκία για εξόήειψη του
κ κινδύνου «ατυχήματος» Με
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 4-7
ην εκτίμηση ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία ανάμεσα στην
Ελλάδα και τους θεσμούς και ότι
οι διαφορές θα γεφυρωθούν, διατύπωσε χθες από τη Ρίγα της Λετονίας, ο
έλληνας υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, λίγο μετά τη λήξη
των εργασιών του άτυπου ΕυτοΒιουρ.
Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης, συζητήθηκε η πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. "Εκφράστηκε από όλους η βούληση να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά
και ανησυχία για την καθυστέρηση ενόψει των χρονικών περιορισμών που
αντιμετωπίζουμε". Ανέφερε, επίσης,
ότι διαπιστώθηκε σαφέστατη πρόοδος και σύγκλιση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, επισημάνθηκε η ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών
και συζητήθηκαν οι έως τώρα διαφορές που δεν έχουνγεφυρωθεί. Ο κ. Βαρουφἀκης αναφέρθηκε στην υποθέτησή του στη συνεδρίαση του
Ευτρ8τουρ, στην απαίτηση των θεσμών για άμεση μείωση των ετπκουρικών συντάξεων, "κάτι το οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχτεί εν μέσω μιας αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης". Είπε, επίσης ότι η ελληνική
ριασμού£¦ μειώσεις επικουρικών
κυβέρνηση δεν μπορεί να συμφωνήσει
στους πλειστηριασμούς της πρώτης
κατοικίας, ενώ διατύπωσε διαφορές
όσον αφορά την απαίτηση πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια. Τόνισε πάντως ότι πέρα αυτών
των διαφορών, η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε
μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα, στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, στην αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσιας. Όπως είπε, "κρίνουμε ότι
θα υπάρξει σύντομα συμφωνία και ότι
αυτές οι διαφορές θαγεφυρωθούν'.
Εξάλλουο κ. Βαρουφάκης απέδωσε τη
στενότητα ρευστότητας που αντιμετωπιζει η χώρα, στο γεγονός ότι από
το περασμένο καλοκαίρι δεν έχουν εκταμιευθεί χρήματα προς την Ελλάδα.
Ερωτηθείς αν επαρκούν τα ταμειακά
διαθέσιμα της χώρας για το επόμενο
διάστημα, ο Γ. Βαρουφάκης είπε ότι
δεν θα το σχολιάσει. Δήλωσε, όμως, ότι ο λόγος για τον αποίο η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση στενότητας, είναι ότι πρέπει νααποπληρώσει λήξεις
ομολόγων από δικούς της πόρους, ενώαπό το περασμένο καλοκαίρι δεν έχει υπάρξει εκταμίευση δανείων προς
την Ελλάδα. Σε λ. ο
Δί'!ί5ίΡο,Ξιαο€
Υπεγράφη
η συμβαση
ΟΠΑΠ - ΤΑ|ΠΕΔ
Πει το ιηησδσσι.ισκσ
στοιχημα - Για ΣΟ χρόνια
ιηπσόοσι-ιιε£ Μαι
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τ. ι. ι τ
οι αυξημένες
προσδοκίες
για δύση έσωσαν
την «παρτίδα»
Με εβδομαδιαία κέρδη
Δ,55% ο Γενικός Δείκτης τη. ~ ·
Ενισχύονται
τα σενάρια
για Μίκρας
στα εοιιετετε|5
Στις 6 Μαίου ΟΠοφοοίζει
το δ,σ. της ΕΚΤ Πι ¦
οικοποΜιΑ __
Εήήειμμα 503 εκατ.
στο ισοζύγιο του
προϋποηογισμου
Την περίοδο ιανουαρίου
- Μαρτίου 2045, έναντι
εῆδείμματος 448 εκατ.  1
Εξετόζει
μεταφορα
έδρας η Η5Β£
Προειδοποιήσεις για
παρόμοιες κινησεις και από
σόδες επιχειρησεις το. Η:
· ΧΡΗΜΛΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί2-26