Πρωτοσέλιδο Αγορά: "Ασκήσεις" Grexit από την ΚομισιόνRecognized text:
ενΘετο BUSINESS

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΑΛΑΡΑΣ

25

Αρ. φύλλου

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τιµή
3,5€

τα τραγούδια που αγάπησε ο κόσµος
και σεβάστηκε ο χρόνος

ΑΡΤΟΥΡ
ΜΑΣΟΥΑΚΟ
Υ
«ΘΕΛΩ ΤΟ
ΜΟΥ ΝΤΑΜΠΡΩΤΟ
ΠΛ»

ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάββατο
25 Απριλί
ου 2015

Ο Παναθη
ναϊκός
έφθασε στο…
παρά πέντε
του φάιναλ
µε όπλο το φορ
ταλέντο
των νέων
παικτών του.

 ΣΕΛ. 39

Αγορα

 ΣΕΛ. 41-44

Pamespo
rts

ΣΧΟΛΙΟ

Β

εβαιότητα
φίλαθ λοι πρώτη: Ολοι οι
(επαν αλαµβ
νω,
ποδόσφαιροφίλαθλοι) θέλουν άένα
χωρίς βία.
µπαµπάς
Φεύγου
και γιος
βλέπουν
για το γήπεδον
το
,
κανονικά µατς και επιστρ
έφουν
σπίτι τους.
Βεβαιό
θέλου µε τητα δεύτερη: Ολοι
ποδόσ φαιρο
µας
Για να έχουν
καθαρ
δας µας και αξία οι νίκες της ό.
οµάνα µη χάνουν
τους τα χρήµατ
ΤΑΝΙΑ ΤΡΥΠΗ
την
Πάµε Στοίχη α που παίζου αξία
µε στο
σ
µα
ΟΠΑ .
Βεβαιότητα του ΟΠΑΠ
ΠΛΑΚΑ
τρίτη:
διο Κοντον
Το νοµοσχ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Σ
έστή κατεύθ ή κινείται προς
- Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΡΟΣ υνση και για τα τη σωραπάνω
δύο πα«θέλω µας».
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥ∆ΑΒεβαιό
Ντε
υπουργός τητα τέταρτ η:
Εάν
δεν αποσύ
ίστρια του «Σιρανό στη
µαχη διάταξ
πως
ρει την επί-ο
Η πρωταγων
αποκαλύπτει
του, η ΦΙΦΑ η περί αυτοδι
Μπερζεράκ»
λάµπει δεν
ηθοποιού ό,τι
κι η ΟΥΕΦΑ οίκητάξουν
δουλειά του
το ελληνι
θα πε ΣΕΛ. 60
κό
ρο στον
είναι χρυσός.
τενεκέ των ποδόσ φαιι τα φλας,
Και κάπου
σκουπιδιών.
Το ζευγάρι αποφεύγεολοένα και
εδώ
ο
-δυστυ
τους
κός
βαιότη
χώς- οι βετες κόβοντ
και δηµιουργι
αλλά ο έρωτάς
αι µε
ΠολυτάλαντοςΟι εθνικές τει άγνωστες
 ΣΕΛ. 58
φουντώνει…
αποκαλύπµας οµάδες το µαχαίρι.
Αντώνης, µαςσύλλογ α του.
αλλά και
οι εξαφαν
οι
πτυχές του χαρακτήρ
ίζονται
διεθνή ποδοσφ ΣΕΛ.
522 από τον

αιρικό
σµός, οικονο
χάρτη.
µική κατάρρ Μαραεν τέλει,
διάλυση. 2015ευση και,
ότι ο στόχος
25 ΑπριλίουΕίµαι σίγουρος
Σάββατο
ναι αυτός. του κ. Κοντονή
δεν είλό και όχι Στόχος του είναι
το
το κακό,
όχι η καταστρκαφή. Εχει
χρόνο. Ας
πρέπει και
κάνει αυτό ορει «πράγµ θα δει ότι και θα που
πάγια τη βία ατα» από την ΟΥΕΦ
και
αποκοµίσει. πολιτικό όφελος Α
θα
Το ελληνικ
ό ποδοσφ
στηµα δεν
αιρικό
Tου ΠΑΝΑΓΙ
το βλέπου αντέχει Grexit και σύΩΤΗ ΠΕΡΠΕΡ
ν
Ι∆Η
ώρα ο υπουργκαι οι... τυφλοί αυτό
. Είναι
ός
την πρόκρι
να
λογική (;)
εγκαταλείψει
ση», µας
ι µεγαλύ
των λεονταρ
τη
γος Πρίντε
έλεγε ο Γιώρτερες µπαπράξει τα
σκετικ ές
δέοντα... ισµών και να
µετά την Κωνστα
της γιορτής ζης, ο οποίος, ανήµερ
ανατρο πές
της δεύτερη
ντινούπολη.
ιστορική του, σφράγισε άλλη α άλλωστε, ο
ς δεκαετί
Ηταν,
στιγµή για
πολυτιµότερος
ας του 21ου α
τον Ολυµπι µία ράς µε την
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ναι όλες «ερυθρ
της σειιώνα
Μπαρτσ
ακό γιατί
Κωνσταντινούπόλευκες». Πρώταεί- ΓΙΑΝ
ουδέποτε... ελόνα, ακριβώς
«ΘΑ ΕΠΙΣΤ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΥ
το σκέφτη
η
ΝΗΣ ΣΦΑΙ
ολη, µετά
ΡΕΨΟΥΜΕ
δίνο και
κε.
το Λον- «ΜΕ
τώρα το Στάδιο
ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΙΚ
ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟ
Παίκτης-κλειδί
και Φιλίας,
ΥΠΟΜΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ειρήνη
ΚΕΡ∆Η
στις αναµετρ
ΥΣ»
ΚΑΙ ΚΟΥΡ
Βαγγέλης
καταγράψει τουλάχιστον µέχρι ς
ήσεις
Μάντζα
Το
ΑΓΙΟ»
ξέσπασµα
Τα παράπλ
από τα σηµαντι ρης, εξαφάνισε µε την Μπαρτσελόνα
στη Μαδρίτ η ιστορία ένα νέο να
ευρα
έπος αρχιτέκτονα χαράς τού
η.
των µεγάλω έσοδα
Ειρήνης και κότερα σουτ στη τον Ναβάρο και έβαλε ο
του θριάµβο
Κόντρα σε
Η τύχη ευνοεί
Βαρκελ
Γιάννη Σφαιρό
ν οµάδων
Φιλίας. «Είναι
µερικά
υ,
θεούς και
της
µε µια ντουζίν
όλης της οµάδας
τους
Ευρώπης
πουλου
δαίµον
µία δικαίωσ ώνη και στο Στάδιο
ισχυρού
µπασκετικά
ήταν ακριβώ
από
, δεν
ς και
η για τις προσπά
από τον Ιανουά α τραυµατισµούες,
πολύ ευτυχισ , γιατί είµαστε
ς...
και τα άλλα τις φανέλες
είµαστε οι αποδείξαµε ότι εµείς
µία
ς αλλά µία εξοµολόξέσπασµα,
αναµνηστικά.
ριο µέχρι
ισχυροί
ο Ολυµπ
της Ευρώπ µένοι, γιατί αποδείξ σπουδαία οµάδα. θειες
Το εµπόριο
γηση γεµάτη
έδωσε τεράστι . Ο κόσµος µάς
ιακός ανέτρεψ σήµερα, χαρά και
ης. Κάναµε
αµε ότι βρισκόµ Είµαστε
των
νέκτηµ
δικαίωσ
να
α
σπουδαία
ε το
κάνω όσα
α έδρας
δισεκατοµµυρίω
αστε στην
ήµασταν πίσω ώθηση, όταν
παιχνίδια
της Μπαρτ πλεο- ατελείωτη υποµονη. «Κάναµε
να, παρόλο
Στον Ολυµπι µου ζήτησε ο προπον
και εγώ προσπά ελίτ
ν
σελό- για να
ευρώ.
θέλουµε κοντά στο σκορ. Τους
θησα
ξεπεράσουµεή και κουράγιο
αγώνα της που έχασε τον πρώτο
αυτό µας ακό όλοι έχουµε εξίσουητής.
µας πάντα.
στα δύσκολ
προηµι
έδωσε
όλους
τους
Και
σηµαντι
τραυµα
τελικής
να
Οι Καταλα
α. Παλέψα
καταλάβουµε
ξεκίνησε
κό ρόλο, γιατί
τισµούς
σειράς. προέκυ
χρονιά µε
νοί (µε
µε όλη τη
άσχηµα για
ο προπον
 ΣΕΛ. 40,
µπάτζετ εφέτος)
τετραπλάσιο
νύχια
ψαν. Εχουµε που µας
από ποτέ.
όλους
ητής µας.
45
Είναι δικαίωσ και µε δόντια.
Είµαστε έτοιµοι µας, αλλά τώρα
Η χρονιά
παίκτες
µπαρου
προσκύ
Ευρώπη
Η ψυχή της
η, αλλά η
είµαστε πιο
υποκλίθηκε. νησαν, η Ολοι τοκαπνισµένους.
να
δεν
επιστρέ
δουλειά
έχει τελειώσ
δυνατοί
τα έκαναν
του Πρίντεζ
Το τρίποντ
ο αρχηγός οµάδας αποδεικνύεται ψουµε στους τίτλους.
ει ακόµα.
όλα.
η (71-69
τίτλους»,
ο εξαρχή
µας, από το
Θέλουµ
ρία και σφράγι
) έγραψε
µας
ς ότι τους Τους είπα
κάθε φάση,
τρίποντο του από τον τρόπο που
στις αγκαλιέ εξήγησε, πνιγµέν ε
επέστρεψε
τα «εισιτήρ ιστο- όλους. Σχεδιάσ εµπιστεύοµαι
το φάιναλ ΝΑσεΚΟΥΚΑ
ος
όλες αυτές από την υποµονή. Είµαι Γιώργου, από το
αµε άριστα
προπονητής ς των προέδρων, ο
ΚΑΤΕΡΙφορ στην πρωτεύια» για και εκτελέσ
-της
πάθος σε
τις
το µατς
συνέχεια», απίστευτες στιγµές υπερήφανος που
αµε σωστά
ουσα πάντα.
ς, µε
παιχνίδια που έστησε τα τέλεια
Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ στις Ισπανία
έχω ζήσει
δήλωσε στην
σχεδόν τα
µε τον Ολυµπι
και,
Το ίδιο
15 Μαΐου πρώτο αντίπαλο
«Αγορά»
όλους το 100%,κυρίως, πήρε από
την ΤΣΣΚΑ
φάιναλ φορ. θα κάνουµε και στο
εκατ. ευρώ.
ο 25χρονος ακό. Και έπεται
των
γιατί τους
γκαρντ.
όλους να
έκανε
εκατοµµύριαΤι σηµαίνουν, όµως, 42
αισθανθ
«ΕΡΥΘΡΟΛ
τα
δυνάµει σταρ. ούν
στια µπασκε µπροστά στην
ΕΥΚΟ» ΕΠΙΜ
τεράΣ ΦΡΥ∆Α
τική
ΥΛΟΥ
Της ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ψυχή που αξία και τη µοναΕν όψει του
ΥΘΙΟ
ΜΗΤΣΟΠΟδική
που περιµένει
καταθέτ
η
Του Ο∆ΥΣΣΕΑ
φάιναλ φορ
ληνες
Φάιναλ φορ
περίπτωσ
ουν
επαναλάβουµε
Αδαµοπούλου, πώς να
παίκτες
στην
της
(15-17 Μαΐου)
ης του οι Ελκαι ο προπον
και
δεν κρύβεται
άµπει η Βανέσα
τους;και
τον κεντρικ Μαδρίτης, δεν
της αγαπηµέν
Ο ΕΡΩΤΑΣ
του Toπ-16
έχουµε παράΠαπαζήση πώς το πρώτο τους
ίδη Αλλωσ
ό τίτλο
ΤΣΣΚΑ-Ολυµπι
τε,και
2-0 την… ητής
Πολυχρονστα
.
µε τον Ιωάννη
τους
τελευτα
φαίνεται
του Πέτρου
τότε, αυτό «Πλήρης, δεν φοβάτα της «Αγορά
ακός
στηννααγκαλιά
ς» στονφινάλε
ία τρίαέξοδό
και, όπως
τουςέχουν
ίες από καλούς
Ρεάλ Μαδρίτη
επαναλαµβάνο
κρατήσου
φάιναλ
ι κανένα
«Φυσικ
µε πληροφορ
πρόσφατη
Κατερίνας Κούκα
φορ.
κατάθεση
την
ν». Αυτό
υν
ς-Φενερµπαχτσ
ά και
Σύµφωνα
ίες από
περιορίζο
µωρό.
γράψαµεσκέφτεται προς το παρόν
ψυχής, µόνον υµε τώρα. Τέτοιες
δενδεν
πριν
το
έ
στις φωτογραφ
τα φλας
δεν
ου,σουτάρ
µικρού
ο Ολυµπιακός... ανατροπ
ω. Αν το σκέφτηκα
το ζευγάρι
Κολωνακί
ές, τέτοιαθεί στην άφιξη του
θα
σκεφτόµουν,
»
τους φίλους,
σε στέκι του
τους.είχαµε χάσει ούν
εδώ και
ισµό στε
έχει επικεντρω
του «Weekend
Πρωταθλητ
την ΤΣΣΚΑ
τον γάµο και Ο φωτογραφικός φακός
τον αυθορµητ Κατερίνα
συγκατοικ το µατς.
ής
ότανΑφήη
, τώρα
η οποία διανύει
έγινε
θα χαρούµ
ΟΛΥΜ
τους πρίγκιπα.
«Ο Πέτρος και και η γνωριµία τους
ραγουδίστρια, απολαµβάνει την
ενός
ΠΙΑΚΟ
ε
Φιναλίστ
Σ
πέτυχε την ηθοποιό-τ
ενάµιση χρόνο στη Χαλκίδα για τις ανάγκες
νης της, να
ν
παρέα µε την
της εγκυµοσύ
1997, 2012,
φιλικό περιβάλλο
εκείνος βρέθηκε
3η θέση τον 6ο µήναβόλτα στο κέντρο της Αθήνας,
ν πηγές
2013
πηγή από το
της
. Οπως αναφέρου έξι
της Τύχης».
πρωινή
ρεπορτάζ», αναφέρει
Τάγκαλου
«Τροχού
1994, 1995,
4η
ουδεµία
Μαρία
στή του
έχει πάρει µόνον και
Κούκα, που
καλή της φίλη θέση
του παρουσια
2010
ν της, η Βανέσα
διατροφή της
27χρονη Κατερίνα
τρια, εργάζεται
από το περιβάλλοπροσέχει ιδιαίτερα τη
Μάλιστα, η
1999
ο λόγος
τη γνωστή τραγουδίσ
δεν
ύς.
κιλά, αν και
σχέση έχει µε τηλεπικοινωνιών και είναι ίδης
πειρασµο
γευστικού
2009 ς
δεν στερείται
στον χώρο των 37χρονος Πέτρος Πολυχρον
,
ο
του. «Ηρέµησα
για τον οποίο
µετά το διαζύγιόγια τα παιδιά
διάπλατα
και
χαµογελά
γίνει καλύτερος . Το παν είναι να
νοµίζω ότι έχω
νέα µου σύντροφο µετά τον χωρισµό»,
µου και για τη
ση, ακόµα και
υπάρχει συνεννόη στής του Star σε πρόσφατη
την επόµενη
δήλωσε ο παρουσια
ρώτησαν για
του, όταν τον
συνέντευξή
διαζύγιό του.
ηµέρα µετά το

«Υπέφερα από
πνευµονία και ο»
έπαιζα στο θέατρ

Από τη
Θεσσαλονίκη
µε αγάπη!

d
Weekανeατn
ρο

Μόνον ο
Θρύλος τέ
τοιες

Πρίντεζης
: «∆εν σκέφ
τηκα πριν

Ο

Ο Ελληνας
γητευτής
των κυµάτων

.gr

Οι βεβαιότη
και το αυτο τες
νόητο

Αγορα

Αγορα

ΕΝΘΕΤΟ

Σε 4 σελίδες
γνωρίζετε ό,τι θέλετε να
για
του στοιχήµ τους αγώνες
ατος. Οδηγός
σας, 7 δυνατές
στήλες
12 «ψαγµέ
νες» προτάσεκαι
ις.

 ΣΕΛ. 38

Του ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΠΑ∆Η
ΜΗΤΡΙΟ
ΡΙΟΥ
ΟΥ
ΟΥ

α µου
«Εχασα τη µητέρ ωσε
στα 12, µε µεγάλ
η θεία µου»

 ΣΕΛ. 15

ΣΟύπΕρ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΜΕ… ΜΩΡΑ

Ντεµπούτο
πρωτάθληµαστην Ελλάδα µε
µε καταγω έκανε ο Γάλλος
γή
παίκτης του από το Κονγκό
που τώρα Ολυµπιακού,
ζητάει και
το Κύπελλ
ο!

 ΣΕΛ. 39

ΡΥΘΜΙΣΗ
∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

σουτάρω
. Αν το σκεφ
τόµουν, θα
το

πές!

έχανα»

οπούλου
Βανέσα Αδαµ

Ψωνίζει
µωρουδιακά!

έρωτα
Ο τροχός του…

Λ

 ΣΕΛ. 32

6 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ
Α∆ΕΙΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ

«Οδύσσεια»
για τους νέους
η ίδρυση
επιχείρησης
 ΣΕΛ. 18

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ω
τά, θα δουλέψ
«Αν δεν έχωολεφ
καθαρισµού» εκποµπή,
σε συνεργεί
να κάνει πρωινή

ΚΗ
ΡΑΚΗ
ΚΑΡ
ΚΑΡΑ
ΛΑΣ
ΛΑΣΚΑ
Ω ΛΑ
ΒΑΣΩ

κε
λη
γιατί φοβήθη
Γιάννη Τσιµιτσέ
ηθοποιός εξηγεί ις που δέχεται µε τον
Η αγαπηµένη
 ΣΕΛ. 51
στις προτάσε µε την κόρη τους.
τσι
αλλά και τι απαντά
στηµένα παπαρά
για να κάνουν

ΣΤ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ «Α»

25

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡ
Ο
Η ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΠΛΕΪ
ΟΦ

Η αγωνία
στην κορυφή
την έξοδο
για
στην
αλλά και στην Ευρώπη,
την παραµο ουρά για
νή στη Σούπερ
Λίγκα φουντώ
νει και
η «Α» σας
παρουσιάζει
τα µατς-κλ
ειδιά.

Πολιτική & Οικονοµική

Σάββατο

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

24

Sports
&
Ψυχαγωγία

Απριλίου 2015

σημερα 2 CD µε τα µεγάλα
τραγούδια (1979-1998)

«Ασκήσεις» Grexit
από την Κοµισιόν

Πυρ οµαδόν
κατά Βαρουφάκη
στο Eurogroup

Σε τεντωµένο σχοινί η διαπραγµάτευση, καθώς, παρά τα πρώτα θετικά
δείγµατα από τη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν
για πρώτη φορά το ενδεχόµενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη

«∆εν υπάρχουν
υπόγεια ρεύµατα
µε Νέα ∆ηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ»

Πρωτοφανής επίθεση
των οµολόγων του
στον Ελληνα υπουργό
Οικονοµικών
µε εκφράσεις όπως:
«Είσαι ανεύθυνος
και τζογαδόρος»

 ΣΕΛ. 9

Αρθρογραφούν
στην «Αγορά»

• Νίκος Παπανδρέου
• Θόδωρος
Ρουσόπουλος

και ο συντονιστής
του γραφείου
προϋπολογισµού
της Βουλής

• Παναγιώτης

τα ισοδυναμα τησ κυβερνησησ

Φόρος διανυκτέρευσης
σε όλα τα ξενοδοχεία
αντί για αύξηση ΦΠΑ!
✓ Με «πλαστικό χρήµα» όλες

Λιαργκόβας

οι συναλλαγές άνω των 50 ευρώ

17

✓ Ηλεκτρονικός έλεγχος σε δάνεια,

ΣΕΝΑΡΙΑ για τη διαχείριση µιας
ενδεχόµενης εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ επεξεργάζεται η αρµόδια γενική διεύθυνση
της Κοµισιόν, DG ECFIN, έπειτα από εντολή του αρµόδιου επιτρόπου. Ο Πιερ Μοσκοβισί έδωσε το «πράσινο φως» στους επικεφαλής της διεύθυνσης, Μάριο
Μπούτι και Σερβάς Ντερούζ, στο
τέλος της περασµένης εβδοµάδας
και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι
διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον,
στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τρά-

Με εντολή του Γάλλου
επιτρόπου Μοσκοβισί
ανατέθηκε στην αρµόδια
γενική διεύθυνση
DG ECFIN η εκπόνηση
του σχεδίου

Βλ. σελίδα 5

 ΣΕΛ. 4

συνεντευξεισ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«∆ηµοψήφισµα
ή εκλογές δεν
αποτελούν
λύση για
τη χώρα»

«Αν ήθελε
ο Καραµανλής
θα άνοιγαν
οι διαδικασίες
για την επόµενη
ηµέρα στη Ν.∆.»

 ΣΕΛ. 7

 ΣΕΛ. 6

µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια

 ΣΕΛ. 4

πεζας. Οι «ασκήσεις» Grexit που
κάνουν στις Βρυξέλλες έχουν ως
χρονικό ορίζοντα το ορόσηµο της
30ής Ιουνίου, ενώ οι τεχνοκράτες επεξεργάζονται τόσο το σενάριο χρεοκοπίας εντός ευρώ, όσο
και αυτό της εξόδου της χώρας
από το κοινό νόµισµα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι σε όλα τους τα µοντέλα δουλεύουν µε γνώµονα τις
επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο για την ευρωζώνη, αφήνοντας στην άκρη το τι θα σήµαινε
αυτό για την Ελλάδα.