Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜπΑΡτκΑΝ  Τι  
9 Ε ΤΗΝ 0Μ
κνΡ·Ακ0ε¦ η  1 Ρ
«Το εκεχπ ῦ Η, Γεωρἀ8“. Τζαβέλλα
Π ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΜΑ
ΔΕΝ Το "ΜΜΜ ΠΑ  “σπασω
Ο' 10 σγώνε5 με ΑΕΚ,
σου ένρἑιἴψσν |στ00ίσ
(- ζ Τ' ΑΡ.Φ.:0687 Τ|Μ|·|:1,3Ο€
«ΤΑΜΕ|Α»
Ι Ι |
απο το Πιο σξ|0Π|στ0 ενθεε0
σ Τ Τ ι Ι 0
τ έπνεε
' κ Π'ΣΤΡΕΦΩ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ, ΑΝ...»
' ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
' Η «ΜΑΧΗ» ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α
' ΟΟ55|Ρ ΝΕΜ|5 ' ΠΟΛ|Τ||(|·|
 Με ΜΝΞε0ΜἩ@Ξ
ΑΝΤ|ΣΤΡ0ΦΗ Ο Π η Ο η μ ·
Γ . «€ΜΡΕΛἩ» ΤΠ@ΡΜΠ
ΜΕΤΡ"Σ"“¦Μ  8.000 πΑ0κπΗΔ0Ν«
Ο Δίψα για τρίποντο ὲ  ΣΤ0 «πωπω»
στ008 800 «μ0ν0μἀχ0085›
Μ Σελ 33
' Δεν αλλάζει σύνθεση 0 Κσλσ'·ϊςίδηε
' Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Ο||(ΟΝΟΜ||(ΩΝ ΔΕ|ΧΝΕ| [ὁ ὁ ΟΤ| ΘΑ |'|ΡΟΧΩΡ|·|ΣΕ| ΤΟ ΠΕΑ'- “
ΠΡ0ΑΓ 8 
24 04
' ΕΠΑΦΗ ΜΕ "ΜΑΝΟ Γ|Α ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤ|ΚΑ ΤΗΣ Δ|Ο|ΚΗΣ|·|Σ ΤΟΥ
· «Σ^Φ^Ρ'›   Μ ε  Ν δ
στο μστ5 με τον Εβρο Σσυφλι00 Σελ Α*  μ.   εε
> ' ΜΝΗΜΗ Ο ΒΕΖΕΝΚΟΦ
σ” ¦)Ζ“Λ Μ ' ΕΞΑ|ΡΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ Ο' α ΚΓΤΡ|ΝΟ|» _