Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
398 911·=ΜΜ 
' _ - Μ ο] τι;
¦ ¦ ζ η _ #1 πΑΕ πΑοκ.
α .. - .τ χ·  86 :η Δ ρ Η Μέ!» η «ΣΥΜΦΩΝογΜΕ
' έ Ανοκοινῷνει Ί ζ· .   , Αϊ ΜΕ κοΝῖοΝΗ
 τη Δευτερ° - - ~ Ι Δ κ - ο. κ· Ροτς: «Θο γινω ~ ·
Ι Ϊ, φ;;; ὅ _ Ά Ι “έ Ι η τ κ Ι «Οι κινήσεις τοω
την πῆηρωμη ¦ ¦ οτ. κ'ἱ°°“Ξ!?°ἔΒ°ῇΞ κἔῆ“τεΡ%» Στ"ριζ°Ψ τ” γ"”“-'°ι¦“Ψ°_` Γ|^ ΚΑθ^ΡΣ"” εἰνοι ἑωοτές»
Ο Α"ΓἑΛ|Δ|·|Σ Ε|'|ΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ «ΓΕΜΑΤΕΣ» ΒΑΛ|'|'ΞΕΣ · |·| ΣΑΣ0Υ0Λ0 ΟΜΕ' ΤΟΝ ΚΛΑ0ΥΣ!
ΘΑΠὲΝΑ
ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 288 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/2015 |Τ|ΜΗ: 1.30€ Η ΑΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 >τ;/ἑ Ζ] :Τὶ Π ι
Στο «οογόνιο του “Ε
 _=£Ξ ” ἶὶτα· αυτό το νταμπλ
 7 ΐψ έ Σπουδοἰοζ ήτον
=` ; η , Ν
ο · ὅ 1 η ι _ · _ ς 9 ο ΣοφρόνοΒιτςΙ πορό
' 7 Ι κ ΠΊ! τ Η Ι
9 Ύ ._ η Υ· κ μ _ ` ζ Ι τον τρουμοτισμο του
τι ~. η 7 ' Π' ` · π Η Η
5 7/__ _ Χ
κορχοριο» επεσε - - 7
κοι ο Οῆυμπιοκός, Ρ , “ 
πρώτη νίκη 4' “ χ κ τ , έ
«δικεφόῆου» , ' υ ί! 7 · _
στην τεῆική φύση ,ο /. Ω 1 |
των πῆέι οφ Βόῆτϊ/ ,ΔΓ _ _ _ ο(
Ξ Χ' μ :Χ 'έ
δ· '· ·¦ἐ`.:.7 "
η ”Ψ'¦:ή'=Ἡ 
Π π Χιμένεθ έπιοσε ¦_ Ο ΓκότΜ;ζ·ᾶῖτ·:κτι·:ῆοὑσ›:»¦
' 7 χ τὑμΠονο '
μητῳη ΗΛ ἱ
°“ΕκοΜΕζΞΆΞ“ ' - = = ¦“χκΗΒΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ
  _ · “ “ο 4ΤΗΣ;οΜΑΔΑΣ
“ ν ο ο μ η” · ** ο ·ΜΕΝΕοΒ ή  Με σήμερα, '©#ἐΜἈΕΣΤΡ°Σ» ο*
 - τὰ 7 “ τλὴ · ο έ έέ έ στο ῆοιἔ€ἐΛἴκοδο! έ) ή  
 Μ ω ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|Ακ0 ΣΕ ΣΥτκΛοΝ|Στ|κΗ ΑΤΜ0ΣΦΑ|ΡΑ
τε ΜΑΝ
£θᾶῦρ·οΞτο'
.ΜΕ ν
“ Η “ Μ¦Ϊἴ.€ζ
:ά . Α ω! .
'ΣΕΜ|'|0ΥΕ;¦ _
«Ανοδος 
και κῦπεΜο›ἶ
6ΩοΣ πΑπΑΔοπογΛοΣ ΑΝ"
 Μ|'|Ε2Α, Δ·ΕγογΝτΗΣ τΗΣ Με 
ΑΠΕΝΑ ΒΕ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα