Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 04
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ _ Η · · Πέρασε (1-0)
βάζει 5 ευρώ Π' _ 1.' _. η Ρεάλ με
μ με Κολοσσό (εεετέοεσε›5ΐἐ γ ι «Τσιτσαρἱ·ι·ο»
τηνΑτῆέτι_κο _
Κ 7 ^ Η Γ|ΟΥΒΕ 0-0 ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
χ κ; κΙΞ) "χ
Δ_“ Φ
Β--ΜΠΜἘ  Δ .κ
Ετ)Η «ΑΗΕΝ ' =Ἐ; η 0
, χ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: · Δ ' Η"
«Θεῆουμε ¦ “
7 το γήπεδο' «ΔΕ ΓΛ|'|'ΩΝΕ| η ___ _ η Π Ο ·_ · ι
όπὡ«τη=ΔἔῦΐέΜ Η κΑΝειΣ_“» · . Χθες Ξ£°εΜε - · Δ Δ Δ Η Μ ε
ή? - `_7. Δ >- Ι.- ε, τ9-_ ω · ' Ο ζ
' Λ ' ' Λ ' ' ' ' ^ ' ^ ζ ' ^ ^ '
ΔΥΝΑΤΟΣ
Ηρακλῆς, λεει ο Δέλλας
τι· μέἩ?σε4›ω' ν
~ ~'β`αν.~
Μεἱ τον ρεπόρτερ
Αχιῆῆέσ › Κοροῆή
ΤΣ|ΩΛΗΣ
Βαθμολογεἱ ΗΡΑ - ΑΕΚ
·«ΑΜ ΕΣΑ' Α0?) ρ _ _
10,4 εκ. ἔχετε, Η σε τΑΞιΔι,_Σε·' 7
οει>Μ τογινιπ 7_ Βελτιο Μ
””=“ ῆΜΜΜ
7 _. Πήγε γιο θέμοτο
Ι ·/ του ΠΑΟΚ' πιθσνότοτο
Μ γιο τον τεχνικό
διευθυντή η
Ο ικονότοτ8ς κόου=
«οκτινογροφεί›ῖΜ ι
το πῆέι οφ
, ~ ξετόζετοι, . μ. ~· ·
Δ κοι η περίπτωση Ι ΣίῆΒο ΚῆέιτονΔ” Μ
 το ωγτεεο Γκολ ο εΝοχΛ
γ /- η ϊ ·` -›"“·;!| τ ,Ο ή |“`”` “ϊ
.στη `ἱ5ιοιι(ιισιιτικ: :ΚΑΕ_Αριις
 _-Ε;ἑ)'ἰ,"·ῷ:·|¦>κ.- Η? ., 4 ι Κ` μ Σ=`μ.=:_ Η ρ .Π 7 › _ Δ
' : ι ~ . ο μ ν ξ '7 - .=ΔΗ|ιΩΣΕ|Σ¦|(4λ'|ἴΡΑ|(ΥΛΑ|(|·|.7¦=“|··--_·` ο >- ι |'|Α|'|ΑΣΞΕΡΓ|ΟΥ' Φ Ο
. ο «ΝΑ ΜΗ τιΝει
° ειΡιΜ›, Λεει
ο πΑπΑιοΑΝΝογ ¦
, . κ Ο - _ η ρ α
ζ -Συνεντευξη ' _ εεχετΑι “ 7 ΔΜώ @επ «Αφ 
.; .?Ντί ισ τον Η' Ο ΣΦΥΡΗΣ κοτσθέτει _ 
_ .ε:2νἔ“τή Με ΕΛΕΓΚ'|'Η σίτηση ε Ι· ` · °'κ°"°Μ°γ· ΑτΡοτικοε: ΝΗΜΑ οεοΔΩΡιΔιι
8 Ο οικοΝοΜικοΝ στις ΗΠΑ ή _ ¦ “ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ
' Ψ 2 κΑι ΡΥοΜιΣι-ι γ_
ο εεΖεΝκοο ΔΗΛΝΕ| ΣγΜΜετοχι-ι Στο σελ" τον ΝΒΑ Η ' ΧΡΕΩΝ ΜΥ Λε»
¦&/ὶ'
ἈΞτΟ ΗΠΟΟἩ£τω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα