Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Με  έ
Συνερχεται σήμερα η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ υπό το βαρος των αλλεπόλληλων ναυτικών τραγωδιών στη Μεσόγειο, με θύματα εκατοντόδες πρόσφυγες ,με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών και τη διαφύλαξη των ανθρώπινων ζωών. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί
ο σοδαρόπις
Ω του θαύματος! Μέσα σε
ελόκιστπ ώρα θρέθπκαν τα
400 εκατ. που ανα2πτούσε ο
αναπλπρωτιίς υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Μόρδας,
προκειμένου να πλπρωθούν
μισθοί και συντάξεις του
Απριλίου. Η λύσπ Βρἐθπκε
στο διόστπμα που ο ίδιος μετακινείτο από το σπίτι στο
γραφείο!
Εξε'λιπεν π σοθαρότπς. Το
ότι υπήρχε κενό ο υπουργός
το γνώρι2ε πριν το ανακοινώσει στο ετσι: Το ότι θα κα·
λυφθεί το κενό από τα αποθεματικό των ασφαλιστικών
ταμείων, το γνώρι:ε ο αρμόδιος υπουργός κ. Στρατούλπς εκ των πρετέρων. Για
ποιο ακριθώς λόγο θα πρέπει οι λύσεις να δίνονται τπλεοπτικό και ραδιοφωνικό
και όχι ενδοκυθερνπτικό;
Για την ιστορία, οι πρώτες
διιλώσεις του κ Μόρδα έγιναν το πρωί στο Μεςα, ακολούθπσαν τα Παραπολιτικά
ΡΜ, και τέλος το δία· όπου
το κρπματοδοτικό κενό είχε
όδπ καλυφθεί.
Ο λογικός
Ο ΛΟΓ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ_ΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΠΕ ΟΥΜ°Υ 882· - ΞΤ°ὶ 3Ίο - ΠΜ” Ί ενώ · ΠΕΜΠΤΗ 23 Η"Ρ|Λ|°Υ 20Ί5
ΕΣΩΤΕΡ||(ΟΣ ΔΔΝΕ|ΣΜΟΣ Ἡ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤ||(ΟΥ ΠΕΡ|Ε)(ΟΜΕΝΟΥ
Ψηφίστηκε επί της αρχής
το νομοσχέδιο για τον ΕΡΤ
Σελ 5
ΜΕΛΕΤΗ ΓΣΕΕ
:τις που Μ
των διαθεσίμων»
Σελ. 5
. 'Γ ί.
προς, με αφορμή την ανθρωπιστική τραγωδία με εκατοντόδες νεκρούς στα ανοιχτό της Λαμπεντούζα, είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση στις κυβερνήσεις των
χωρών-μελών της ΕΕ για την αμεση διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου, θέτοντας ταυτόχρονα και το πλαίσιο αυτού του σχεδίου
Σελ.2
«Εθελοντική
ο αξιοποίηση