Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οΜοΝικιι: ΠθΕΣΗ ΜΜΜ
«Πρωτευουσα· της
και λαχανικών
ανοοᾶο οι»
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-4-2045
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 823]
ΕΤΟΣ 2]
νννννν.τγρο$Ντεε.9ι
ειτιειιιΞνειι
Ρα ως
ωἩω°".Μ
Στο Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο
εφτασε το θεμα με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του
Μετρό της θεσσαλονίκης. Μάλιστα, επειτα από ερώτηση που
κατέθεσε ο ευρωβουλευιής Νότης Μαριάς, η Ευρωπαία
Επιτροπή προανήγγειλε
παρέμβει σχετικά με τις καθυστερήσεις. ΣΕΛ 3
Χαν Α
Μ 'ενια νιἘνε
τουρἱσιες| η
Βαρθολομαίος
και Πάπας
ΦΜσκκ
τα πρότυπα _
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος και ρ Πάπας
::Μ°:%%
21ο αιώνα, όπως επισημάνθηκε
σε διεθνή επιστημονική ημερα
δα, που πραγματοποιήθηκε
χθες στη θεσσαλονίκη υπό την
αιγίδα τις ΚωυιιΜ πιο θα
ολογικής Σχολής του ΑΠθ.
ΣΕΛ 3
Καζάν· τα· Μ
ο ιιολιιισρδς'
Καζάνι που βράζει φαίνεται να
. είναι ο πολιτισμός το τελευταίο διαστημα στη χώρα μας
με παραιτήσεις. ανακλήσεις
διορισμών και στάσεις εργασίας. Τη Μεγάλη Τρίτη υπέβαλαν την παραίτησή τους η
πρόεδρος Μένη Λυσσαρίδου
και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικοό Συμβουλίου του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλά' δος Φίλιππος Γράψας.
ΣΕΛ ΙΟ
το 'ΗΒΗ' ΞΑΝΑ Π" θΜ'ΚΗ
7: ζ   Το μεγαλυτερο Φεστιβαλ Μουσικοί·
Μ Παστέρ παγκοσμίως
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
το ΕΝεΡιΕιΑκο ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μι Ο' ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ ΤΣ|ΠΡΑ-Μ|ΛΛΕΡ
Χαραξαν το χαρτη του αγωγού
κοινο ΜΕΤΩΠ
Περιφέρειες
και δήμοι
ξεσηκώνονται
κατα της
κυβέρνησης!
Κοινό μι.τωπι› αποφάσισαν η 'τινη›ικη Μωση Μμμμ· Μ)ΔΜας ΠΩ;” ι και η ||·.ι·ιε›ση ||ι.ριιρι:ρι,ιὡν Μ.).ιισ“¦ ι|ζΝ"|·ζ› για την κατάργηση
τη; "ρα;ης ΜηιιΜι.τικ“ι) Περιεχομενου που ι;πιι71ιΜ·ινιΞι του; οηγιι›ι.ς και
τι; πιριιρ¦.ρι.ιι;: της χώρας να μεταφέρουν τα τιηιι.ιιικιι τους διαθέσιμα
στην | ¦›ιιπι:ςα της ι·.›:ω“;. Σ'ω-λ 7
ΙΙἔπιιιρες με τον'Ελληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και με τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
ΜΠΜΛΜΜΜ0ΜςΜθΦΝωΜΜΜΜΜω ΜΜΜΜ· ο
ουμεωΕλλάδσςναβρίσκεταιστο ' .ΣΕΛ7 “η “φ
Η ΥΠΕΡΒθΛ|κΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΥΞΑΝΕ| ΤΟΝ Κ|ΝΔΥΝ0 κάηκαν Μ' ΜΜΜ"
και υνος υγείας
απο τις βιταμίνες!
ΜΜΜΜταΜΜΜΝΜΜΜ
Εκατομμύρια άνθρωποι λαμβά- μή βλάβη. Οι ειδικοί πιστεύουν ανάγκη για συμπληρώματα βινουν καθημερινά συμπληρώμα- τώρα ότι τα συμπληρώματα εί- ταμινών ή μεταλλικών στοιχείων
τα διατροφής για την πρόληψη ναι περιττά για τους περισσότε- αν δεν υπάρχει αποδεδειγμένο
ασθενειών. Όμως, μια μελετη ρους ανθρώπους. οι οποίοι απλά πρόβλημα. Προσοχή λοιπόν για.
διάρκειας Μ ετών αποκάλυψε πρέπει να κάνουν μια σωστή δια- τί ακομη και τα πιο χρήσιμα
ότι ορισμένα χάπια βιταμινών σε τροφή! Το συμπέρασμα της με- φάρμακα μπορεί να αποδειχθούν
υψηλες δόσεις προκαλουν σοβα- λετης είναι ότι δεν υπάρχει βλαβερά! ΣΕΛ 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα