Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο Λ0Γ οΣ 
'οεο8πεν@0ϊθΠθτ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0||(ΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Οι υπουργοί Εξαπερικών της Ευρωπαικής 'Ενωσης δεσμεύτηκαν να σταματησουν τους θα- των θυμάτων ανεβαίνει στους 900. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 200 γυναίκες και 50 μικρά παιδιά,
νάτους προσφύγων στη Μεσόγειο αυξάνοντας τις διασώσεις και συλλαμβάνοντας τους διακι- σύμφωνα με νέα μαρτυρία διασωθέντα στο παλικό πρακτορείο ειδησεων. Η ιταλικη ακτοφυλανητές, ουγκλονισμένοι από μία τραγωδία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανοικτά των κή συνεχίζει το μακάβριο έργο της περισυλλογης των σορών των μεταναστών που είχαν αναακτών της Λιβύης. Την ίδια ώρα με τους διασωθεντες να ανέρχονται μόλις στους 50, ο αριθμός χωρησει από τη Λιβύη αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Την ίδια ώρα Με
“ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ»
ΤΟΥ ΑΜΕΡ||(ΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΣ|ΠΡΛ
«Η εῇῇιινιιιιί δημοκρατία
 δεν εκβ¦αζεω¦»
ταν υπεύθυνπ. καθώς-όπως λέει
π διγλωασία και δε αυγό το θέμα έστρεψε το ενδιαφέρον των
«Μη φιλική πράξη»
διακινπτών προς τον Ελλόδα 
που εμφανί2εται από τήν ίδια η
 ι η Μ Ε ΡΑ Δι ΚΗ Σ τΗ Σ χργΣι-ι Σ Αντι-ι Σ του τωρα Ξηρού
να ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Ωστόσο το ίδιο πρόΒλπμα αντιμετωπί:ει και π γειτονική Ιταλία
που οι θάλασσες τής έχουν γίνει
νεκροταφείο μεταναστών.
ίΟτι π πρακτική τας κυδέρνπστις στο θέμα αυτό μπορεί να
έχει δώσει τήν εντύπωσπ τας
ανοιχτής χώρας και να έχει συμ·
Βόλλει στήν αύ€πσπ τας ροής
των προσφύγων είναι γεγονός. .
Αλλα το πρόΒλπμα έγκειται στο “ _ - ι
τι γίνεται στις χώρες αυτές που
έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρω
' / 77
γ ` ἐμὲ. Ο κ, Ί 8 ύ  - “ ' ` 7 ,
ποι και εκεί πρέπει να επικε- Ε γ' | ι;;  | ν_ λ |
::,->::ε;:::α:“π:-:;: ν μεσω επ ι 6ιων αιι“π.ρ¦οκ -η-σεων
. ο ι ¦ 
'ως τέλος
τι ψήφιση τα· να
για κατώτερο μισθό
ρών που αντιμετωπίιουν το ίδιο
πρόΒλπμα αλλό τας ευρωπαϊκής
ένωσπς και γενικότερα του δυτικού κόσμου. Το θέμα άλλωστε
δεν ενδείκνυται για αντιπολιτευτική πολεμική.
Ο λογικός