Πρωτοσέλιδο Έθνος: Βαρόμετρο η συνάντηση με τη Λαγκάρντ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10044

1,30€

www.ethnos.gr
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ηλεκτρονικό μπλόκο
στην κλοπή του ΦΠΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ »7

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΝΤ

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
η συνάντηση με τη Λαγκάρντ

ΗΤΤΑ ΜΕ 3-1

Πνίγηκε

στα Γιάννενα
ο Ολυμπιακός
»19

Στο τραπέζι το ύψος
του πλεονάσματος και
οι παρεμβάσεις σε
Ασφαλιστικό, εργασιακά, ιδιωτικοποιήσεις

Β

ΠΑΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 68-53

ΠΗΡΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ,
ΜΕΝΕΙ Ο ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
»27

€

EΘΝΟΣ

6 αΠριλιου

2015 -

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

 σελ. 2-3

οσεισ απο

τα αιθερ

ια ελαια

ασιάζεται
α πολλαπλ
Η βαλεριάν
την άνοισπορείο κατά
με σπόρο σε
ενός στρέμκαλλιέργεια
50
ξη. Για την
ι σπόρος περίπου
ματος απαιτείτα
ουν 3-4
φυτά αποκτήσ
γρ. Οταν τα
υσή τους
η μεταφύτε
φύλλα, γίνεται
αναπτύσς δίσκων όπου
ύσε κυψελίδε
συνέχεια μεταφυτε
σονται και στη
στα μέσα Απριλίου
ονται στο χωράφι
υση γίνεΗ μεταφύτε
και α- μέσα Μαΐου.
μετά τη σπορά
ι ύψος
ται δύο μήνες
έχουν αποκτήσε προφυτά
τα
φού
έχει
. Το χωράφι
12-15 εκατοστά
και η φύτευκατάλληλα
ετοιμαστεί
φυτευτιμε
ή
με τα χέρια
ση γίνεται

νανου

αλέβα» υψηλών
κρύβει
ποδόσεων
εια της
η καλλιέργ
με τη
βαλεριάνας,
φυτά να
φαρμακευτικά
και τις
ζήτηση για
αυξανόμενη
ι σε ιδιείναι διαρκώς
ς να κινούντα
τιμές χονδρική
ά επίπεδα.
αιτέρως ελκυστικ
φαρμαα είναι ένα
Η βαλεριάν
είναι
δεν
που
φυτό
κευτικό πολυετές
ς συνθήκες.
σε κλιματικέ
ή της
απαιτητικό
ική παραγωγ
Η μέση στρεμματ τα 400-500 κιλά
φθάνει
το ειβαλεριάνας
να δώσει ακαθάρισ
στρέμκαι μπορεί
00 ευρώ το
σόδημα 1.000-1.5

Φ

«

Κάσμα.
τον γεωπόνο
εί
Σύμφωνα με
μπορεί να αναπτυχθ
σανδρο Γάτσιο
ητικά σε εύκρατα
εξίσου ικανοποι κά κλίματα. Είναι
αλλά και ηπειρωτι
και απαιτεί
καλλιέργεια
εαρδευόμενη
γιζόμενα, γόνιμα ις
καλά αποστραγ
ιδιαίτερες απαιτήσε
δάφη και έχει
ο και κάλιο.
σε άζωτο, φώσφορ αιθέριου ελαίου
του
Η απόδοση
0,2-1,7%
συνήθως από
φαρκυμαίνεται
ευρέως στη
οιείται
και χρησιμοπ
οιείται ως
γιατί χρησιμοπ
ό και
μακευτική
και ηρεμιστικ
, αγμυοχαλαρωτικό
μολυτική
αντισπασ
παρουσιάζει
δράση.
ηρεμιστική
που το
χολυτική και
α είναι φυτό
Η βαλεριάν
η την Ευρώσε ολόκληρ
συναντάμε
χώρες της
σε πολλές
πη αλλά και
επίσης στις
καλλιεργείται
Ασίας, ενώ
βαλεριάνα
Καναδά. Η
μέχρι τον
τον Μάρτιο,
ΗΠΑ και στον
είται κυρίως
της άνοιξης,
καλλιεργ
ημέρες
από την αρχή
στην Ευρώπη
, στο Βέλέπειτα από 35
την Ολλανδία
Η σπορά γίνεται των φυταρίων γίνεται
στη Γαλλία,
.
Μάιο. Η φύτευση
γιο, στη Γερμανία
ως αυτουπάρχουν
Στην Ελλάδα
τα οποία
βαλεριάνας
φυή, επτά είδη
με μεγάλα
σε περιοχές
συναντώνται
στην ηυψόμετρα
αλλά και μικρά και τη νησιωτική
αλλά
πειρωτική
Ελλάδα.
πολυετής
α είναι μία
Η βαλεριάν
0,60σε ύψος τα
πόα που φθάνει σύνθετα, αποτεφύλλα
και
1,20 μ. Εχει
σε όλα τα
12-20 οδοντωτά της
σεται καλά
λούμενα από
ματα. Αναπτύσ
υγρά ε. Τα φύλλα
έντονη
σε γόνιμα και
επιμήκη φυλλάριαβλαστούς με τους
την ιδιαίτερα
εδάφη, αλλά
μετους
ρίζονται από
καλύτερα.
ρίζα
σεται κυρίως
περιβάλλουν
δάφη αποδίδει έχει ανάγκη από
Από την αρχική
οσμή που αναπτύσ
σονται
κολεούς τους.
τους.
Το φυτό αυτό
ν στοιφυτού αναπτύσ
ς θρεπτικώ
τον Μάτά την ξήρανσή
εξελίσενός νεαρού
α ανθίζει κατά
μέτριες ποσότητε το άζωτο, ο φωΗ βαλεριάν
οφθαλμοί που
οστικόείναι
βλαστοφόροι
χείων όπως
μεγάλη προσαρμ ηθεί σε
(αδέλφια) επάιο και έχει
το κάλιο.
σονται σε βλαστούς αναπτύσσονται
να καλλιεργ
σφόρος και
τητα και μπορεί σε ηπειρωτικά κλίοποίους
νω στους
αλλά και
εύκρατα
νέοι βλαστοί.
χαρακτηβαλεριάνας
Οι ρίζες της

κή μηχανή.
εια πρέή καλλιέργ
Στη βιολογικ
κομπόστ
η λίπανση με
πει να γίνεται
οργανιή με εμπορικά
ή με κοπριά
α.
κά λιπάσματ
ται σε αποστάΤα φυτά φυτεύον με μία πυκνόεκατοστά
σεις 30Χ80
00 φυτά
ς 4.000-4.5
τητα φυτεύσεω
της άνοιΑπό την αρχή
γρήγοτο στρέμμα.
σονται
αναπτύσ
έτος,
ξης τα φυτά
το επόμενο
ρα αλλά ανθίζουν έως το τέλος ΙουΜαΐου
τέλη
από τα
εια αυτή απαιτεί
νίου. Η καλλιέργ αλλά και πολλά
ς
πολλές αρδεύσει
της καλλιΗ διάρκεια
σκαλίσματα.
είναι 2 έβαλεριάνας
έργειας της
της
τη.
υτικές ιδιότητες
Οι φαρμακε
από την
είναι γνωστές
βαλεριάνας

ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ Επιδοτήσεις για
καφενεία
! και ουζερί
»43-46

Θέμα Τόμσεν και εφαρμογής της πολιτικής συμφωνίας
της 20ής Φεβρουαρίου από την ελληνική κυβέρνηση

έως και
επιδοτήσεις οχές
60% σε 10 περι

α
η κερδοφόρ
Βαλεριάνα

Του κωστα

υψηλεσ αποδ

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

καφενεια
παραδοσιακα

189

τικέs
επαγγελμα

μ. Δευτερα

αρόμετρο για την πορεία της
διαπραγμάτευσης με τους εταίρους σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο είναι η συνάντηση του υπουργού
Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη, με την
επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην Ουάσιγκτον. Η
ατζέντα Βαρουφάκη περιελάμβανε θέμα Τόμσεν, καθώς και
εφαρμογής της πολιτικής συμφωνίας του Eurogroup της 20ής
Φεβρουαρίου. »4-5

υς
γή του ποώδο
ατική παραγω
Η μέση στρεμμ 400-500 κιλά και μπορεί
τα
φυτού φθάνει ιστο εισόδημα 1.000-1.500
να δώσει ακαθάρ
α
ευρώ το στρέμμ

αρχαιότητα.
βαλεριρίζωμα της
Η ρίζα και το
έλαιο
ν ένα αιθέριο
άνας περιέχου
από εποται κατά 1%
που αποτελεί
εστέρας
τριεστέρα. Ο
ξυβαλεριανικό με την παρουσία
ι
αυτός διασπάτα βαλεριανικό οξύ
ς σε
της οξειδάση

όνη.
και μεθυλκετ
αυτά έχει σπασμοΤο πρώτο από
ιδιότηκαταπραϋντικές
λυτικές και
ελαφρά αδεύτερο είναι
τες ενώ το
της δρόγης
Σκευάσματα
οιούναισθητικό.
ατα της χρησιμοπ
και εκχυλίσμ
Η ιδιότητα
ηρεμιστικά.
ι στο
νται ως ήπια
ας οφείλετα
αυτή της βαλεριάν περιέχεται στην
οξύ που
0,15βαλερινικό
ρίζας σε ποσοστό
ξηρή δρόγη
0,20%.

νθώ
Πού θα απευθυΓάτσιος. Γεωπό-

ρος
 Κάσσανδ
ΕταιΕπιχειρήσεων.
νος-Σύμβουλος
νικό &Τε. Επιστημο
.
ρεία Symagro
Πάρκο Ηπείρου
[email protected]
χνολογ ικό
26510-07653.
6944846475,
symagro.com

Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο μαζι με το

ΟδηγοΣ υγείας
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΕΘΙσΜΟ

με την εγκυρότητα τηs Ιατρικήs Σχολήs

του Harvard

Β´ κύκλοΣ, τέταρτοs τόμοs

Ο Asterix στουs
Ελβετούs