Πρωτοσέλιδο Έθνος: Έσπασε ο πάγος στο Βερολίνο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τριτη
24 μαρτιου 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10034

1,30€

Υ 898
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟ
• ΤΡΙΤΗ
2015
24 ΜαΡΤΙΟΥ

www.ethnos.gr

ΙΝΑ
ΡΕΚΟΡ ΣΤΗ ΦΛΩΡ

786 θέσεις
σε Εφορείες
ν
Αρχαιοτήτω
Σελ. 8

Ερχονται 450 προσλήψειs
στο υπουργείο Οικονομικών

αλλαγη φρουρασ
στην εθνικη
τραπεζα

η αφορά μόνι
Η προκήρυξ
ό στην ειδικόμο προσωπικ
ιακών. Θα
τητα των Εφορ
ή
Γενικ
τη
υν
στελεχώσο
Εσόδων και
Γραμματεία
υπηρεσίες
περιφερειακές
χώρα
της σε όλη τη

ο θα εκδοθεί
έσα στον Απρίλι
προκήρυξη του
η νέα μεγάλη
μόνιμους εφοΑΣΕΠ για 450
γείο Οικονομικών.
ριακούς στο υπουρ βουν νομικοί και
καταλά
Τις θέσεις θα
Ελεγκτών
ι με καθήκοντα
μολόγο
ται»
οικονο
, οι οποίοι «έρχον
Δημοσίων Εσόδων
κενά που
τα αντίστοιχα
να καλύψουν
σεις του
οι συνταξιοδοτή
δημιούργησαν
Οι υποψήφιΔεκεμβρίου.
υπερασμένου
κάτοχοι μεταπτ
είναι
να
οοι θα πρέπει
ορικών στο Φορολ
μία,
χιακών και διδακτ
Δικονο
ή
Πολιτικ
γικό Δίκαιο, στην μικό Δίκαιο, στην
στο Αστικό Δικονο ική και στα ΧρηΛογιστ
3
Ελεγκτική, στη
σελ.
άζ
Ρεπορτ
ικά. •
ματοοικονομ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΕΡΚΕΛ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
»14

ΕΣΠΑΣΕ
ΟστοΠΑΓΟΣ
Βερολίνο
Μέρκελ: Δική σας υπόθεση οι μεταρρυθμίσεις. Το
Eurogroup αποφασίζει. Τσίπρας: Δημοσιονομική
προσαρμογή με άλλο μείγμα πολιτικής

Κ

λίμα εμπιστοσύνης στη συνάντηση της Α. Μέρκελ και του
Α. Τσίπρα στο Βερολίνο. Οπως φάνηκε και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών, ο πάγος έσπασε και άνοιξε ο δρόμος
για διάλογο και συνεννόηση. Για δημοσιονομική προσαρμογή με
άλλο μείγμα πολιτικής μίλησε ο πρωθυπουργός. Οι μεταρρυθμίσεις είναι ελληνική υπόθεση, τόνισε η καγκελάριος. »4-5

Δικαστική συνδρομή για Siemens,
ηθικό ζήτημα οι επανορθώσεις

ΟδηγοΣ υγείας

ΤΗΝ κυριακη μαζι με το

για την απωλεια βαρουσ

εκθεση στην ΑΘΗΝΑ

Ψηφιακό μουσείο
του Ελ Γκρέκο
Μνημειακά έργα του παρουσιάζονται
με τη βοήθεια της τεχνολογίας. »46

ΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕ

ΣΕΙΣ
ΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜ

Μ

»44

Τα παραδοσιακά μαθήματα καταργούνται
και στη θέση τους μπαίνει η διδασκαλία
διαθεματικών «φαινομένων». »40-41

• Σελ. 3

Σ
ΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜ

εις-εξπρές
450 προσλήψ ξη εσόδων
για την είσπρα

Π ΤΟΝ
ΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕ
ΝΟΜΙΚΩΝ: ΔΙΑΓ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟ

Εκπαιδευτική
επανάσταση
στη Φινλανδία

560 τεχνίτες
και μηχανικοί
ου
αορίστου χρόν

• Σελ. 4-5

•

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙ
ΔΕΗ - ΜΟΝΙΜ

ΡΑ
ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤ

ΕΡΕΥ
ονες
45 νέοι επιστήμ τα
σε 13 προγράμμα υ
με σύμβαση έργο

με την εγκυρότητα τηs Ιατρικήs Σχολήs

του Harvard

Μυστικά & συμβουλές
της γιαγιάς
από τη LAROUSSE

Ο γύρος
της Γαλατίας

Γ’ τόμοs: Σπίτι - κουζίνα - κήπος

Β´ κύκλοΣ: Την Κυριακή ο Β’ τόμοs

ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ

Πρακτική άσκηση
φοιτητών από
ς
τρεις ειδικότητε
7
στη ΜΕΒΓΑΛ •

σε
560 εποχικοί

λους 21 δήμους
Πειραιά και άλ γείο Διοικητικής Μεταρ-

»19-22, 35-38

ι
προσφέροντα
ού προσωπικού
Νέες θέσεις εποχικ
Περιφέρεια.
250
σε Αθήνα και
προκηρύχθηκαν
σε 22 δήμους
Πειραιά, όπου
Ξεχωρίζει ο Δήμος και τεχνικών ειδικοτήτων
τικών
ιμάζει και
θέσεις βοηθη
δήμος προετο
Ο
σεις.
με δίμηνες συμβά

στο υπουρ
νηθα αποστείλει
θέσεις Βρεφο
για ακόμα 132
ν και Ιατρών.
ρύθμισης αίτημα
ων, Τραπεζοκόμω
ις έως
πιοκόμων, Μαγείρ
εται από τέσσερ
όλησης εκτείν
Ο χρόνος απασχ
• Σελ. 2, 8
έντεκα μήνες.