Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Αέρας αισιοδοξίας εκ Βρυξελλών στο Χ.Α.