Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κατάρρευση... ψυχολογίας στην αγορά υπό τον φόβο διαφωνίας