Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.15]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 2987O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05

«Μια ώρα
για τον
Βαγγέλη»

Σήµερα στα σχολεία του Βόρειου Τοµέα Αθηνών µετά
από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Καραµέρου
θα τιµήσουν τον Βαγγέλη Γιακουµάκη, τον 20χρονο σπουδαστή που καταγράφηκε ως
το πρώτο θύµα µε θάνατο του
φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού.
Σελ. 3

∆ωρεάν οµάδες
ψυχοθεραπείας
για την κατάθλιψη
Συνάντηση στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής για την ενίσχυση της
δικτύωσης στην ψυχική υγεία.
Σελ. 10

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεταµόρφωσης είπε «ναι» στην κατεδάφιση του παλαιού ναού της
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος - Οι λόγοι της απόφασης και πως µπορεί να µην υλοποιηθεί

ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Τ

ην απόφαση να προχωρήσει στην κατεδάφιση του
παλαιού ναού της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος πήρε,
κατά πλειοψηφία, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της Μεταµόρφωσης,
σε πρόσφατη συνεδρίασή του,
αφήνοντας πάντως ένα «παράθυρο» και για το ενδεχόµενο της αναστήλωσής του, στην περίπτωση

που βρεθεί τρόπος να καλυφθεί το
κόστος, στους επόµενους µήνες.
Με αυτήν την απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υλοποιεί παράλληλα και τη σχετική απόφαση που
υπάρχει στο συµβόλαιο, που υπεγράφη το 1988, ανάµεσα στο ∆ήµο και το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο και στην οποία αναφερόταν ότι
όταν παραδοθεί ο νέος ναός της

Ενηµερωτικές συζητήσεις πρόληψης κατά του Καρκίνου

∆ιοργανώνει το Παράρτηµα Νέας Ιωνίας Αττικής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Σελ. 10

Μέριµνα για
την υγεία των
δηµοτικών
υπαλλήλων στη
δουλειά τους

Επίδειξη του
προγράµµατος
«Ευ Κίνησις»
στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής.
Σελ. 11

Το Ηράκλειο
Αττικής
υποδέχεται
το µέλλον του
ελληνικού
µπάσκετ Σελ. 2

Μεταµορφώσεως του Σωτήρος,
τότε ο παλαιός ναός θα πρέπει να
κατεδαφιστεί.
Ο λόγος που ο ∆ήµος προχώρησε
τώρα σε αυτήν την απόφαση είναι
η κατάσταση που βρίσκεται ο ιερός ναός, καθώς είναι ετοιµόρροπος και υπάρχει κίνδυνος για τους
πολίτες, τα αυτοκίνητα ή ότι άλλο
υπάρχει στην ακτίνα του. Άλλωστε

εδώ και µερικές εβδοµάδες ο χώρος έχει περιφραχτεί και δεν είναι
προσβάσιµος.
Επίσης, ρόλο έπαιξε και η πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχής να
προχωρήσει σε γενικότερη ανάπλαση του κέντρου της πόλης,
στα πρότυπα της Νέας Σµύρνης,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
∆ήµαρχος.
Σελ. 6-7

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ

Λίφτινγκ 335.000 ευρώ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ενέκρινε η Περιφέρεια τη βελτίωση των υποδοµών στο κλειστό
γήπεδο µπάσκετ Πεύκης.

Σελ. 3

Με λαµπρότητα ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου 1821
Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων που ετοίµασε ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης. Σελ. 3

40

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 21/03/15

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα