Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 14ος / Αριθµ. φύλλου 3909/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Βασανιστική αναζήτηση
των «κλειδιών» που θα
ξεκλειδώσουν τη συµφωνία
- ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ EUROGROUP THN ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ
/ ΣΕΛ. 3

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

«Ζυµώσεις»
στο ΠΑΣΟΚ

ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΣΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (7 µ.µ.)
/ ΣΕΛ. 5

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ

Ο ΚΑΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ... ΜΑΚΕΛΕΙΟ!

Αιµατηρή
συµπλοκή

✓ ∆ΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ, Ο ΕΝΑΣ
«ΕΧΑΣΕ» ΤΑ ∆ΥΟ ∆ΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ
/ ΣΕΛ. 8

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ξεκρέµαστοι
εν µία νυκτί

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
/ ΣΕΛ. 7

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΞΕΣΠΑΕΙ:

/ ΣΕΛ. 8

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ, ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ

6 χρόνια... πίσω
µε αλλαγή χάραξης
/ ΣΕΛ. 2

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Ανοιχτή επιστολή της «Γ»
/ ΣΕΛ. 12

«∆εν είµαστε φονιάδες»
ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
/ ΣΕΛ. 5

Γης µαδιάµ, το
4ο ΕΠΑΛ Πάτρας
Εκρηκτικά τα
προβλήµατα
στη υγεία
/ ΣΕΛ. 4

ΘΛΙΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ,
ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Αγωνιστής
και δάσκαλος
/ ΣΕΛ.4

Αγρίνιο: Αντιδράσεις για τη
µεταφορά σχολών ΑΕΙ στην Πάτρα
/ ΣΕΛ. 9

l ΣΕΛ.5

C M
Y K