Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τραπεζικές πιέσεις ανέκοψαν την ανοδική πορεία στο Χ.Α.