Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όλο το σχέδιο για τις αλλαγές στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10004

1,30€

www.ethnos.gr
ατρομητοσ - παοκ 4-0

ΠΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο διασυρμός συνεχίζεται,
ο Αναστασιάδης παραμένει...

Ντέρμπι
«αιωνίων»
και τίτλου
»19, 20

»21

πως θα προχωρησει η κυβερνηση στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
για τις αλλαγές στο Δημόσιο

αυριο το ονομα

Θρίλερ με τον
νέο Πρόεδρο

Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Πυρετός στην κυβέρνηση για τον νέο
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο
ανακοινώνεται ο υποψήφιος. »10

Τρία κύματα κινητικότητας για την ανακατανομή του ανθρώπινου
δυναμικού

Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο προετοιμάζει η κυβέρνηση. Το
σχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στα οργανογράμματα των υπουργείων, νέα
συστήματα
αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων, καθώς
γωγές
ηση στις εξα

ΕΝΘΕΤΟ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»
υ 2015 -

: 183

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

Δευτερα 16

φεβρουαριο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

μΕ υψηΛΑ

Ωθ
ϊόντων
αγροτικών προ
 σελ. 2-3

ΚΕΡδη ΚΑΙ

πΡοοπτ
μΕΓΑΛΕσ

ΙΚΕσ

ότεμε τα περισσ
και
φυτών σε σχέση
ικά προϊόντα
ρα άλλα γεωργ
τα λαχαφρούτα και
ιδιαίτερα τα
δυνατότηότι έχουν τη
ς αγονικά είναι
σε διαφορετικέ
τα διάθεσης

ρές.
αυτή των
αγορά: Είναι
 Πρώτη
ατικών
κων- αρωμ
νωπών -φρέσ
ικός, η
π.χ. ο βασιλ
ολίβαφυτών όπως
ος, το δενδρ
μέντα, ο δυόσμ βρίσκουμε στις
οποία
σε
νο κ.ά., τα
ματσάκια,
σε
ν,
λαϊκές (χύδη
κ.λπ.),
γλαστράκια
μάρκετ,
ρ
στα σούπε
ες των
στις κουζίν
, των
εστιατορίων
των
ξενοδοχείων,
μας
σπιτιών

α ΝαΝου
Του Κώστ

»43-45

εται
που φημίζ
να βότανο
ευτικές του
για τις θεραπ
μια
αποτελεί
ιδιότητες,
ς εναλλαπρώτης τάξεω
πηγή εισοση για νέα
ί
κτική πρότα
όχορτο μπορε
μελισσ
Το
εξαιδήματος.
ς γνωστό ως
να είναι ευρέω ευεργετικές για
με
α
ρετικό ρόφημ
ωστόσο η
ιδιότητες
την υγεία
ίζει μεγάτου εμφαν
καλλιέργειά
υξης με
τικές ανάπτ
προοπ
ητες
λες
αφρόν
παρά ευκατ
κάθε άλλο
υν και ξεπου φθάνο
αποδόσεις
ανά στρέμ2.000 ευρώ
περνούν τα

τικό
μα.
από το ελκυσ
Εκτός όμως
η καλ«υπόσχεται»
εισόδημα που
παραγωβοτάνου, η
λιέργεια του
με τη δηων ελαίων
ποιγή και αιθέρι
πλήρως καθετο ως
μιουργία μιας
λλει
ας προβά
ημένης μονάδ
ευκαιρία
υτική
η επενδ
μια μεγάλ
τικών εσότική σημαν
με προοπ
στρέμδων.
απόδοση ανά
Με τη μέση
κιλά ξηρής
εται σε 400
μα να ανέρχ
την τιμή
φύλλα) και
δρόγης (ξηρά
διαμορΕλλάδα να
πώλησης στην
το κιλό,
4 έως 6 ευρώ
φώνεται από
όχορτου
του μελισσ
η καλλιέργεια
κέρδη.
σημαντικά
υπόσχεται
πολυεόχορτο είναι
Το μελισσ
γνωστό
υής, είναι
τής πόα, αυτοφ με άρωμα λεμοο
για τη
ως κιτροβάλσαμ
μοποιείται
νιού και χρησι
ή του αξία.
φαρμακευτικ
να ευδοχρόνια.
όχορτο, για
ς είναι 5-6
Το μελισσ
τιμές
ζωή της φυτεία φύλλα χρησιμοί εδάφη με
του προϊόξηρά
κιμήσει, απαιτε ποτιστικά, καλά
η ποιότητα
Τα νωπά ή
στη μαια,
βαθμίζεται
μα ανά
ως καρύκευμα
pH 6-7, πλούσ
εινές και
γίνεται πότισ
ποιούνται
τική για
να, σε ημιορ
ντος, έτσι
ζαχαροπλασ
στραγγιζόμε
ές. Με τις
ς.
γειρική και
περιοχ
. Είναι σης
10-15 ημέρε
το υπέρκευή ποτών
χειμώδροσερές πεδινέ
ι ολόκληρο
την παρασ
ικό φυτό.
κρασίες του
Συγκομίζετα
ό μηό μελισσοτροφ
χαμηλές θερμο τμήμα καταστρέιο
χορτοκοπτικ
με
μαντικ
έειο
ητα σε αιθέρ
γειο τμήμα
ύ
να, το υπέργ
γεται και μεταφ
αβαθές
Η περιεκτικότ
κρατο πλούσιο,
φυτικού υλικο
χάνημα, συλλέ
ενώ
θερμο
ι
,
νωπού
(σε
του
βγάζε
φεται
ση
έλαιο
,13%, το
μα επιζεί και
ρεται για ξήραν των 40 βαθμών
από 0,01-0
ριζικό σύστη
νη άνοιτερες
κυμαίνεται
αξη. Το
ούς την επόμε
σίες μικρό
αι με απόστ
απόσταξη.
νέους βλαστ
απευθείας
οποίο εξάγετ
οποιείται
Κελσίου) ή
καλλιέρο έλαιο χρησιμ
ξη.
χρόνο της
α ιδιαίτερα
αιθέρι
να
πρώτο
για
έργει
Τον
μιδή προς
τοποιία
Είναι καλλι
συστατικά
ι μία συγκο
στην αρωμα
του λεσε θρεπτικά
γειας γίνετα
το άρωμα
αιριού όταν
σει
απαιτητική
καλοκ
αποδώ
οτο τέλος του
ική ουσία.
ατα χρησιμ
δεύτερο
ση
και οργαν
η. Από το
μονιού. Πρόσφ
γία
τα σε λίπαν
ξεκινά η άνθισ γίνουν δύο συφαρμακολο
Η αναγκαιότη εδαφολογική
ύν να
ποιείται στη
ασμωται με
κό, αντισπ
έτος μπορο
Ιουλίου
προσδιορίζε
απαιτείται
ως αντιβακτηρια
η πρώτη αρχές
Συνήθως
γκομιδές,
ειδωτικό.
βριο.
ανάλυση.
όρου και
η τον Σεπτέμ
α των
δικό και αντιοξ
αζώτου, φωσφ το κακαι η δεύτερ
φτάσει
πλεονέκτημ
προσθήκη
μπορεί να
Το μεγάλο
τικών
Η απόδοση
το μελισσόχορ
ή 400
ών και αρωμα
καλίου. Αν
νωπό βάρος
η νερού,
φαρμακευτικ
από έλλειψ
τα 1.200 κιλά
,
παραγωγική
Η
.
ταπονηθεί
χρώμα
νο
φύλλα
ο πράσι
κιλά ξηρά
παίρνει σκούρ
και υποη παραγωγή
εται
μειών

!

0 ευρώ ανά
ξεπερνά τα 2.00 γωγούς το μεΕισόδημα που
χεται στους παρα
την
στρέμμα υπόσ απλάσια τα κέρδη από
Πολλ
λισσόχορτο.
ιων ελαίων
παραγωγή αιθέρ

τρεισ νεκροι στη ΔΑΝΙΑ

Ντόμινο τρόμου
στην Ευρώπη
Πέντε εβδομάδες μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Παρίσι και η
Κοπεγχάγη έζησε τον τρόμο. »33-35

Αλλάζει το σύστημα
προαγωγής προϊσταμένων,
αναμορφώνονται τα
πειθαρχικά συμβούλια

και τρία κύματα κινητικότητας για την αξιοποίηση προσωπικού. Στην
ανασυγκρότηση του κρατικού μηχανισμού θα συνεισφέρουν με την
τεχνογνωσία τους ειδικοί από Γαλλία, Δανία και ΗΠΑ. »18, 31

οΤησησ
α χρημαΤοδ
νεο προγραμμ

Επιδοτήσεις
σε αγρότες €
ρτο
ό» μελισσόχο
γ
ρ
υ
το
α
μ
υ
α
θ
σημερα η κρισιμη συνεδριαση
για εξαγωγή Το «
προϊόντων Ε
EΘΝΟΣ

Αξιολόγηση
των υπαλλήλων
με το γαλλικό
μοντέλο

1

κ.λπ.
αγο Δεύτερη
αγορά
ρά: Είναι η
φυτιτων ξηρών
ν των
κών υλικώ
φυτών,
αρωματικών
λεί τη μεπου αποτε
σε όγκο
είτε
ρη
γαλύτε
και διάπαραγωγής
τζίρο.
σε
θεσης είτε
: Εί Τρίτη αγορά
συνήναι αυτή που
ει και τα
θως αφήν
-υπό
μεγάλα κέρδη και
όμως
ένες
ορισμ
συνθήαπαιτητικές
αιθέτων
κες-, αυτή
ν, η οποία
ριων ελαίω
εί και
βέβαια απαιτ
επενδύσημαντικές
γνωσεις και τεχνο
σία.

Πού θα
απευθυνθώ

Γά Κάσσανδρος
νος τσιος. Γεωπό
ΕπιχειΣύμβουλος
Εταιρεία
ρήσεων μοSymagro. Επιστη
λογικό
νικό & Τεχνο
ου.
Πάρκ ο Ηπείρ
46475 Τηλ. 69448
3
26510-0765

2

μαχη στις
Βρυξέλλες &
στις πλατείες
Νέα μάχη σήμερα στο Eurogroup. Μαζικές
οι χθεσινές συγκεντρώσεις. »6-9

το παρασκηνιο τησ 11ης φεβρουαριου και
το ελληνικο μπλοκο στο ανακοινωθεν

Στο
φως
τα 3 ντοκουμεντα
του Eurogroup

3

Το «Εθνος» αποκαλύπτει σήμερα τα τρία ανακοινωθέντα του Eurogroup που ουδέποτε
βγήκαν στη δημοσιότητα και άλλαζαν ώρα με την ώρα στη δραματική συνεδρίαση. »4-5