Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Σκληρή τοποθέτηση" επιλέγει στην έναρξη της διαπραγμάτευσης η Γερμανία