Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9940

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
Ενθετο «Παιδεία»

Διαβατήριο
εργασίας
από 7 σχολές
Ιατρικής »

2014
Νοεμβρίου
TΕΤΑΡΤΗ 26

Παιδεία

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

EΘΝΟΣ

41 |

1

490

κων

ν Πεδίων
πιστημονικώ
Η επιλογή Ε
Ta kριτ ηρια

ΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
Γραφουν: ΝΙΚΟΛΙ
ΑΝΙΤηΣ
ΜΙχΑΛηΣ ΝΙβΟΛΙ

41-44

Ο

(είτε με το
ι υποψήφιοι
το 90%), οι
10% είτε με
σαν ή θα
οποίοι απέκτη
Πρόσβατη Βεβαίωση
γή
αποκτήσουν
ούν την εισαγω
σης και επιθυμ τμήματα της Τριή
τους σε σχολές
έχουν τη
Εκπαίδευσης
τοβάθμιας
υν μέχρι
τητα να επιλέξο
ως
δυνατό
μονικά πεδία
δύο (2) επιστη
εξής:
σχολές
έρονται για
α. Αν ενδιαφ
ύ πεδίου,
επιστημονικο
μόνο ενός
να επιτη δυνατότητα
τότε έχουν
τα πέντε
ήποτε από
λέξουν οποιοδ
να έχουν
πεδία αρκεί
ο και
επιστημονικά
εθνικό επίπεδ
εξεταστεί σε
νης βαατα αυξημέ
στα δύο μαθήμ
υ πεδίσυγκεκριμένο
ς Παιρύτητας του
ατα Γενική
ου ή στα μαθήμ θιστούν, όπως
αντικα
με τα
δείας που τα
ται στον πίνακα τας
αυτά φαίνον
νης βαρύτη
αυξημέ
μαθήματα
και αναμονικό πεδίο
κατά επιστη
ως άνω
άρθρο 3 της
φέρονται στο
φιος Θεπ.χ. ο υποψή
να
απόφασης,
υνσης μπορεί
Πεωρητικής Κατεύθ
1ο Επιστημονικό νης
δηλώσει το
τα αυξημέ
μαθήμα
δίο, αφού τα
αυτού είναι
του πεδίου
βαρύτητας
υνσης που
της κατεύθ
ο.
μαθήματα
σε εθνικό επίπεδ
εξετάστηκε

υπο ψηφ
για του σ

παν ελλ αδι
ιουσ των

DVD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ Α’
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Εξορμήσειs για αγριοκούνελα

3ο Πεδίο

Επιει π.χ. το 3ο
ονικά Πεδία.
Για να δηλώσ
να έχει
νών ΓΕΛ),
μέχρι δύο Επιστημ
των Εσπερι
Πεδίο πρέπει
να επιλέξουν
ο στα
στημονικό
ο τους οι
να είναι υποψή
δυνατότητα
στο σχολεί
επιθυμούν
εθνικό επίπεδ
ιοι έχουν τη
Ακαδημιυποβάλουν
μία  αν
εξεταστεί σε
ς Παιδείας Οι υποψήφ
Σχολές των
ς Νεο- θα
η στην προθεσ
ατα Γενική
φιοι για τις
Γενικής Παιδεία .
Αίτηση - Δήλωσ
δύο μαθήμ
Ναυτικού,
μαθήματα
μαθήματα
Εμπορικού
θιστούν τα
και Ιστορία
υποψήύ πεδίου,
θα δηλώσουν:
ς Παι- ών
που αντικα
ούν να είναι
τας του πεδίου τητας του επιστημονικο
ελληνική Γλώσσα τους μαθητές αυτή
μης
ο μάθημα Γενική
 αν επιθυμ
νης βαρύτη
από
Κατεύθυνσης
 το δεύτερ
αυξημέ
Τμήματα Επιστή
Η επιλογή
τούν πανελμαθήματα
Γενικής
για το 3ο Επιστη
σμού
ς Παι- γ.
φιοι για τα
που θα εξετασ
Γε- είτε είναι
ου μαθήματος
αυτού, τα οποία
ατα Γενική
ς και Αθλητι
η Βιολογία
του δεύτερ
να εξε- δείας ,
Φυσικής Αγωγή
είτε είναι μαθήμ
ν.
Πεδίο είναι
επιθυμούν
αδικά
ηνική
λαδικά
μονικό
τα αντικαθιστού φιος Παιδείας που
επίπεδο
ούν πανελλ
ς και η Νεοελλ
επί(ΤΕΦΑΑ).
δείας που
πανελλαδικό
 αν θα εξεταστ
νικής Παιδεία
υποβάλλουν
ιγμα, αν υποψή
μικής Θεωταστούν σε
Οι απόφοιτοι
Για παράδε
φιόΕπιλογής Αρχές και στις Αρχές Οικονο
υνσης δημονιΓλώσσα.
μαθήματος
- Δήλωση υποψη μα
επιθυογικής Κατεύθ
υν δύο επιστη
εκ ή του
σης Αίτηση
Θεωρίας που
ό διάστη
ένα Τεχνολ επιστημονικά πεδία,
β. Αν επιλέξο
σε κάποιο/α
ίδιο χρονικ
σε πα- ρίας,
Οικονομικής
το τουλάχιστον
λώσει δύο
επιπλέούν επίσης
το 4ο που
θα εξεταστούν ατα (ξένες τητας στο
κά πεδία, τότε
να εξεταστ
αυξημένης
Αί-  αν
το ένα είναι
θα δηλώνουν
Μαθήμ
βα- μούν
μαθήματα
στην οποία
των οποίων
ο γίνεται με
τα Ειδικά
αυξημένης
θα έχει ως
υνση στα μαθήτης καικό επίπεδ
λλουν από
, μουσική),
ως μαθήματα
και την Κατεύθ
Φυ- νελλαδ
τα μαθήματα
να επου υποβά
ηκαν έχει
γλώσσες, σχέδια να είναι υποψή- ον
βαρύτητας
ατικά και τη
επιθυμούν
- Δήλωση
της οποίας
άριο, εντός
ούν
στα οποία εξετάστ σαν ρύτητας τα Μαθημ μαθήματα Τε- τηση
τον Φεβρου
 αν επιθυμ
τεύθυνσης
Σχολές ματα ούν.
είναι
το στο Λύκειο
Στρατιωτικές
έτος που απέκτη 2ο σική, τα οποία
προβλέπεται
που
φι- ξετασθ
υνσης και
φιοι για τις
το σχολικό
Για το
προθεσμίας
μα οι υποψή
ικής Κατεύθ
ω Βεβαίωση.
τότε ο της
διατάξεις.
έχουν δικαίω
την ανωτέρ
θα επι- χνολογ είναι το 1ο Πεδίο,
τις κείμενες
ς που (δεν
ο
Πεδίο που
, οι μαθητέ
να έχει από
εξετα- δεύτερ
Επιστημονικό
αυτός πρέπει
Συγκεκριμένα
πρέπει να έχουν στα υποψήφιος
επίπεδο στα
λέξουν θα
εί σε εθνικό
επίπεδο και
εξεταστ
στεί σε εθνικό
νης βαρύατα αυξημέ
δύο μαθήμ

Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις με την τρόικα στο Παρίσι

Τεστ αντοχησ

για τα μυστικα τησ ατλετικο

Μαθήματα από τη
Ρεάλ στον Θρύλο
Ο βοηθός του Αντσελότι δίνει πληροφορίες για
την αποψινή αντίπαλο του Ολυμπιακού. »21, 22

Στο τραπέζι «μίνι ασφαλιστικό»
Νέες παρεμβάσεις
στις συντάξεις
για να κλείσει το
χάσμα στο δημοσιονομικό κενό

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
»15

Σ

ε τεστ αντοχής για όλες τις
πλευρές εξελίσσεται και η διαπραγμάτευση στο Παρίσι, όπου από
χθες αναζητείται «κοινός τόπος» μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας. Σε αλλαγές στο Ασφαλιστικό επιμένουν οι
εκπρόσωποι των δανειστών. »4-6

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

«το

χρεοσ» τομος α´

Νεκρός 20χρονος στο
Φέργκιουσον. Ταραχές παντού

Η εξέγερση
της μαύρης
Αμερικής
Η αυτοβιογραφία
του
μεγάλου
Ελληνα

Διαδηλώσεις
οργής
πυροδότησε
η απόφαση
του δικαστηρίου για τη
δολοφονία
18χρονου
Αφροαμερικανού.
»19, 20, 29

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

700 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ουρά στο TAXIS
για τις 100 δόσεις

Παλεύοντας
με τα κύματα

Σπεύδουν οι φορολογούμενοι για να
ρυθμίσουν τα χρέη τους. »32

Επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Κρήτης. »13