Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9935

1,30€

www.ethnos.gr

Ραντεβού αρχηγών

Πυρετός διεργασιών στο πασοκ

«Τριμερήs» Βενιζέλου
με Γιώργο και Σημίτη

Αψιμαχίες για ένα
προσκλητήριο που
δεν εστάλη ποτέ
»5

»7

THN κυριακη μαζι με
το «ΕΘΝΟΣ ΤΗς ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα

Χάνουν ασφαλιστικά δικαιώματα με τις νέες ρυθμίσεις από το 2015

ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
αν βγουν τώρα στη σύνταξη
Π

'Οι δρομοι
του αρχαγγελου'
τομος Γ´

εριθώριο 40 ημερών για να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης
έχουν 15 κατηγορίες ασφαλισμένων. Πρόκειται κυρίως για όσους έχουν θεμελιώσει
δικαίωμα και η περαιτέρω παραμονή τους
στην εργασία δεν πρόκειται να τους προσφέρει σημαντικά οφέλη. »40-42

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ

20 NOEMΒριΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 190

Γνώμη
Ευνοϊκές
ανατροπές
Ν

ευμε σειρά διατάξεων
έο νομοσχέδιο
έρχεται προς ψήνοϊκού περιεχομένου
χρόνου.
μέχρι το τέλος του
φιση στη Βουλή
για μια ακόδιΣε αυτό, αφού επιβεβαιώνεται
θα θιγούν θεμελιωμένα
μη φορά ότι δεν
αι νέες ρυθμίσεις
καιώματα, περιλαμβάνοντ
χιλιάδες ασφαλισμέπου βοηθούν αρκετές
Δημοσίου να «κλειδώσουν»
με
νων ειδικά του
και να μπορέσουν
τα δικαιώματά τους
υν την έξοδο από
ηρεμία να προγραμματίσο
μέλλον.
την εργασία στο
λόγω νοενστόλους το εν
Ειδικά για τους
προς το
πλήρη ανατροπή
θα
μοσχέδιο φέρνει
από την 1-1-2015
ευνοϊκότερο, αφού
δικαίωμα συντασυμπορούν να θεμελιώνουν
ξιοδότησης με τη
μπλήρωση 24 ετών
και 6 μηνών πραγμακαι
τικής ασφάλισης
μέχρι το 2020, σε
ως σήαντίθεση με το
που
μερα καθεστώς
που
τους περίμενε,
40
θα απαιτούσε είτε
συσυνολικά έτη είτε
60ο
μπληρωμένο το
Επιέτος της ηλικίας.
Γράφει o
πρόσθετα αναγνωρίειΔιονύσης Ρίζος
ζεται με καταβολή
από
σφοράς πλέον
η πλασματική 5ετία.
όλους τους ενστόλους
υπαλλήτους δημοσίους
Περαιτέρω για
επιτρέπει την εξαλους σειρά ρυθμίσεων άνευ αποδοχών,
άδειας
για
γορά του χρόνου
ασφάλισης αντί
τη χρήση διαδοχικής
το απλούαλλάζει προς
εξαγορά αλλά και
της σύνταξης για
στερο τον υπολογισμό την 1-1-2015 και
από
όσους θεμελιώσουν
ς του ΟΑΕΕ
μετά. Για τους ασφαλισμένου
διάταξη για την
επεκτείνεται η ευεργετική κατηγοριών,
επιλογή δύο χαμηλότερων χρόνου.
τέλος του
που θα έληγε στο
και από τις τροπολογίες
Ας ελπίσουμε ότι
πολλές μικρολεπτομέη
που θα κατατεθούν,
ώστε να κλείσει
ρειες θα βελτιωθούν,
για τους ασφαλισμέχρονιά με αισιοδοξία
νους.

Συντάξεις
Την αΣφαΛίΣη
εφημερίδα γία
Πέμπτη
διανέμεται κάθε
δωρεάν μαζί με το

Κοκκαλιάρη
Αρχισυνταξία: Κατερίνα
νίκος Σιγαλός
Υπεύθυνος ύλης:
φώσκολος
Ρεπορτάζ: γιάννης
διονύσης ρίζος, δικηγόρος
Ειδικός συνεργάτης:
r
Επικοινωνία: [email protected]
Χαλανδρίου
Οδός μπενάκη, μεταμόρφωση
κέντρο: 2106061000,
152 38. Τηλεφωνικό
Fax: 210-6003785

Ολα γιΑ ΤΟ

πλέξιμο,
βελονάκι,
ράψιμο,
κέντημα
Την Κυριακή το
τέταρτο βιβλίο:
«Ολα για
το κέντημα»

αν
Ποιοι κερδίζουν ρα
επιλέξουν έξοδο τώ

Δεκαπέντε ομάδες

ασφαλισμένων πρέπει

Οι μελωδίες που
άκουγε ο Γκρέκο
Στη σκηνή του Μεγάρου από το μουσικό
σχήμα «Εν Χορδαίς». »33

εξόδου για να μην

εκπλήξεις
αντιμετωπίσουν δυσάρεστες

ΙΚΑ με
Γυναίκες στο
πεσφάλισης την τελευταία
4.500 ημέρες ασφάλισης
περιλαμκατηγορία
στα βαπων των δανειστών
νταετία. Η εν λόγω
εκ των οποίων 3.600
ΚΟΚΚαΛιαρΗ
στις πρόμποΤων Κατερινασ
λάβουν σύβάνει παρεμβάσεις
ασφαλισμένων γυναικών
ρέα. Μπορούν να
(πριν τα 62
σύντα- ΓιαννΗ ΦΩσΚΟΛΟΥ
συμπλήρωωρες συντάξεις
ρεί να λάβει μειωμένη
νταξη πλήρη με τη
των απαιτού57ου έτους
χρόνια), αύξηση
ξη.
ση του 55ου έως και
από
ιορία σαράντα ημεπαραμονή
ανάλογα με
μενων ετών ασφάλισης σύΔυστυχώς με την
της ηλικίας τους
ελάχιστη
ρών για να αποφαδεν κερδί15 σε 20 για την
τους στην εργασία
θα
το έτος θεμελίωσης.
του νέου
σίσουν το αν
τίποτε καθώς
των περινταξη και επιτάχυνση
ζουν απολύτως
στη
Στην πληθώρα
συτο
βγουν φέτος
η άμεση
υπολογισμού των
υπολογίζεται από
τρόπου
η μείωση
πτώσεων συμφέρει
δεκαπέντε
σύνταξη έχουν
για να μην
ντάξεων.
67ο έτος.
ν.
συνταξιοδότηση,
ξεις", με
από τυχόν
κατηγορίες ασφαλισμένω
Το "Εθνος-Συντά
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
επηρεαστούν και
του δικηγόρου Διχρόνου
Πρόκειται για ασφαλισμέστιγμή αποχώτη βοήθεια
οποιαδήποτε
αύξηση του ελάχιστου
θεμελιώσει
είναι ειδιτο 62ο έτοςνους που έχουν
ονύση Ρίζου, που
ρησης -και μέχρι
να εξεασφάλισης για συνταξιοδότηκαι
στη σύνταξη
δικαίωμα και πρέπει
20 έτη.
κός σε θέματα εργατικού πανα έχουν ποινή
"εξόση από τα 15 στα
δικαίου,
τάσουν το ενδεχόμενο χρόασφαλιστικού
30%.
του
ομάδες
με 4.500
δου" μέχρι το τέλος
ρουσιάζει δεκαπέντε
Ανδρες στο ΙΚΑ
πρέπει να
με συεκ
νου.
ασφαλισμένων που
Ανδρες στον ΟΑΕΕ
ημέρες ασφάλισης
εείναι το
μέστα βαΒασικό κριτήριο
εξετάσουν το ενδεχόμενο
μπληρωμένη 35ετία
συμφέτων οποίων 3.600
εντός του
2012 και σήκατά πόσο αποτελεί
λάβουν σύξόδου στη σύνταξη
χρι το τέλος του
ρέα. Μπορούν να
επιλογή η
ο το 60ο
ρουσα οικονομικά
έτους.
πλήρη με τη συμπλήμερα συμπληρωμέν
ερστην
νταξη
της ηλιπεραιτέρω παραμονή
έτος της ηλικίας.
ρωση του 62ου έτους
με τουη άγασία.
Γυναίκες στο ΙΚΑ
Συμφέρει για αυτούς
σε
κίας τους.
ημέρες
η σχέση
Παράλληλα αναστάτωση
να συνταλάχιστον 4.500
μεση έξοδος καθώς
Συμφέρει άμεσα
υποψηφίων
συμπληρωκαι προσαύη προσαύμεγάλες ομάδες
ασφάλισης και
μεταξύ εισφορών
και
ξιοδοτηθούν καθώς
της ηλικίας
έχει καταδεν
συνταξιούχων προκαλούν
μένο το 55ο έτος
ξησης της σύνταξης
για νέες
ξηση από την παραμονή και
μετά τις τελευταίοι πιέσεις της τρόικας
υπάρχει
το μέχρι και το 2012.
τους
βαραθρωθεί
είναι μεγάλη ενώ
είΑσφαλιστιπαρεμβάσεις στο
Αναγκαία προϋπόθεση αες μειώσεις.
ημέρες
κό.
ναι να έχουν 100
εκπροσώΗ "ατζέντα" των

3

Τι ισχύει για Δημόσιο, ΙΚΑ, Τράπεζες,
ΔΕΚΟ και ελεύθερους επαγγελματίες

Δ

2

1

4

η χρεOκοπια ενοσ ταμειου

Με εισφορεσ 1.097,92 εισέπραξε
συνταξη ύψουσ 198.593,76€!

»17
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΡΟΪΚΑ

Γεφυρώνεται το χάσμα
για το δημοσιονομικό
κενό του 2015
Βήματα προσέγγισης μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας
έχουν γίνει στο δημοσιονομικό κενό του 2015, ενώ αύριο κατατίθεται στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός χωρίς πρόσθετα
μέτρα. Πάντως ψηλά στην ατζέντα και ανοιχτό παραμένει το
πακέτο των μεταρρυθμίσεων με αιχμή το Ασφαλιστικό. »4

ΣΥΝΑΥΛΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

να εξετάσουν το ενδεχόμενο

Οι 15 κατηγορίες εργαζομένων
που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν
από τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
kai ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα ελληνικά
πάθη της
καινοτομίας »15

ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Διχάζει τους
φοιτητές
η ηλεκτρονική
ψηφοφορία
Τι λένε οι φοιτητές για την
εισήγηση των πρυτανικών
Αρχών. »14