Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τριτη
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9933

1,30€

www.ethnos.gr
12 ΣΕΛΙΔΕ Σ ΕΞΤΡΑ

+15.960

Υ 880
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟ 18
• ΤΡΙΤΗ
noemΒΡΙΟΥ 2014

Σ
ΣΕ 99 ΔΗΜΟΥ

ΥΠουργειο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΚΑΒ & ΕΛΣΤΑΤ

Η κατανομή

θέσεων
κοινωφελούς
εργασίας σε Αττική
και Κ. Μακεδονία
»17-22, 35-40

508 νέες προσλήψειs
μονίμων μέσω ΑΣΕΠ

20 ειδικοί για
την προστασία
δεδομένων

ΜΕ... 20 ΒΑΘΜΟΥΣ

Τα τζάκια πνίγουν
πάλι την Αθήνα
Προτού ακόμα οι θερμοκρασίες γίνουν χειμωνιάτικες, η αιθαλομίχλη από τα τζάκια επανεμφανίστηκε σε συνοικίες των Αθηνών. »15
ΜΕΧΡΙ 5.500€

Επιδότηση
για το
φυσικό
αέριο
»45

ΝΕΥΡΩΝ
με την τρόικα
Σ

ε νέο κύκλο ασφυκτικών πιέσεων προχωρά η τρόικα, ζητώντας από την κυβέρνηση μέχρι αύριο να υπάρξει συμφωνία με επίκεντρο την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του
2015. Παράλληλα θέτει στο τραπέζι ζήτημα αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου, κατάργησης εξαιρέσεων σε Ασφαλιστικό
και ΦΠΑ, καθώς και απελευθέρωσης επαγγελμάτων. »4-5

Η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ

47 συμβάσεις
σε ΕΚΕΤΑ και
«Διόφαντο»
• Σελ. 8

• Σελ. 7

• Σελ. 11

ΑΤ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΟΣ, ΔΕΗ, ΕΛΣΤ
ΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ς μονίμων
508 προσλήψει ούς ΑΣΕΠ
σμ
με επτά διαγωνι
ΠληροφοριΟι 100 θέσεις
τήρια που
κής στα δικασ
το ΑΣΕΠ
θα προκηρύξει
στους διαδίνουν τον τόνο
για προσλήψεις
γωνισμούς
πικού
μόνιμου προσω

ται οι προσλή
τις 508 ανέρχον
βάνουν οι επτά
ψεις που περιλαμ
είτε έχουν προδιαγωνισμοί που
ται
το ΑΣΕΠ είτε βρίσκον
κηρυχθεί από
Ηδη ορίτης έγκρισης.
στη διαδικασία
αιτήμίες υποβολής
στηκαν οι προθεσ
Βιβλιθέσεις σε Εθνική
σεων για τις 79
ς και άλματα Κράτηση
στη
οθήκη, Καταστή
και για τις 65 θέσεις
λες υπηρεσίες
ΑΕ. Αιτήσεις δέχεται
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
12 ειδιτης Ελλάδος για
και η Τράπεζα
εται η
ονες, ενώ αναμέν
κούς επιστήμ
στη ΔΕΗ.
19 θέσεις ΕΕΠ
100
προθεσμία για
οι προκηρύξεις
Σειρά θα πάρουν
ορικής στο
ΠΕ και ΤΕ Πληροφ στατιστιθέσεων
ύνης, 33 ΠΕ
υπουργείο Δικαιοσ
και 200 στο ΕΚΑΒ.
κών στην ΕΛΣΤΑΤ
2, 4-5
• Ρεπορτάζ σελ.

Σ

Ε
ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗ

ΠΟΛΕΜΟΣ

εργασίας
15.960 θέσεις
την
στην Αττική και ία
εδον
Κεντρική Μακ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

119 εποχικοί
τεχνίτες και
διοικητικοί σε
7 πόλεις • Σελ. 8

ΗΣ ΣΕ ΔΕΚΑ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προσόντα
για τη νέα
τουριστική
περίοδο

λιση εξειΜε στόχο την εξασφάκατά τη
ς
δικευμένης εργασία
περίοδο το
νέα τουριστική
ού οργανώνει
υπουργείο Τουρισμ
αίδευσης 475
τμήματα μετεκπ
σε
ν και εργαζομένων ιο
ανέργω
ονίκη, Ηράκλε
Αθήνα, Θεσσαλ
ια για τη
και Ρόδο. Στα σεμινάρλματικών
βελτίωση των επαγγε ούν
εργαστ
προσόντων θα
θιοι καθηγητές.
77 ωρομίσ
• Σελ. 8

ΟΠΕΚΕΠΕ

Απασχόληση
γεωτεχνικών
με δίμηνες
συμβάσεις • Σελ. 8

Πιέσεις και
προσδοκίες για
συμφωνία μέχρι
την Τετάρτη

Ζητούνται μέτρα για το δημοσιονομικό
κενό ύψους 2,5 δισ. το 2015  Επί τάπητος
ο συνδικαλιστικός νόμος, η απελευθέρωση
επαγγελμάτων και η κατάργηση των
εξαιρέσεων στο Ασφαλιστικό και στον ΦΠΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΜΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το
Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα

»12-13

Γιατί πήγα
στο Πολυτεχνείο
'Οι δρομοι
του αρχαγγελου'
τομος Γ´

Εύα και Σάρα: Να παλέψουμε από την αρχή

Πάρης: Μήνυμα
κατά του φασισμού

Μαρία & Αναστάσης: Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο μια επέτειος