Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
17 Νοεμβριου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9932

1,30€

www.ethnos.gr

Μετά το ατύχημα

Σφαγή Μαρινάκη - Μελισσανίδη

Αναζητούν
διάδοχο του
Ρανιέρι και...
τι έφταιξε

Προσκλήσεις σε όλους
από τον εισαγγελέα
»21

»23-25

12

σελίδες

ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
μπροστά στην κάλπη των ‘180’

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα

Ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται «κοντά» και «πολύ
κοντά» στην εκλογή Προέδρου από την παρούσα Βουλή Ποιοι είναι οι «αναποφάσιστοι» και ποιοι απαντούν «όχι»

«Οι δρόμοι του Αρχάγγελου»
& «Το Χρέοs»

Σ

την τελική ευθεία εισέρχονται οι διαβουλεύσεις -στο προσκήνιο και το
παρασκήνιο- για τη συγκρότηση της προεδρικής πλειοψηφίας των «180».
Καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις είναι η στάση των ανεξάρτητων
βουλευτών, που θα κρίνουν εν πολλοίς και το αποτέλεσμα. »4-5

ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ

'Οι δρομοι
του αρχαγγελου'
τομος Γ´

στα ελληνικά πανεπιστήμια

Τον Ιανουάριο ξεκινούν οι
διαδικασίες για τον νέο Πρόεδρο

ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
»12-13

€

ΔεΥΤεΡΑ 2014
ΡιΟΥ

ΕνΕργΕιακα φυτα

έs
επαγγελματικ
17 NOEMβ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

«γκάζι» στα
κέρδη από τα
βιοκαύσιμα

171

 Σελ. 2-3

τήσεις έως 60%
Ερχονται επιδο ελοποννήσου
ςΠ
σε 337 χωριά τη
7
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΟΛΩΝΑ

έως και
έες επιδοτήσεις
επιχειρή60% για μικρές
καθώς και
σεις, αγρότες
α που
άλλα φυσικά πρόσωπ
στην
ριοποιηθούν
θέλουν να δραστη
μφέρνουν τα προγρά
Πελοπόννησο
ματα του Leader.
και σύμφωνα
Πιο συγκεκριμένα,
ελματιτων «Επαγγ
ο
με πληροφορίες
μέσα στο επόμεν
κών Ευκαιριών»,
τον μήνα και μέχρι
τρίμηνο από αυτόν
αι
ριο προκηρύσσοντ
και τον Ιανουά
την επις δράσεις για
χρηματοδοτικέ
επιλματικών και
χορήγηση επαγγε
σε 337
δραστηριοτήτων
χειρηματικών
αι
ννήσου. Πρόκειτ
χωριά της Πελοπο
Μεσβρίσκονται στη
για περιοχές που
Πάραλλά και στον
σηνία, την Αχαΐα
ιμένα στους νομούς
νωνα και συγκεκρ
ας. Επιδοτούνται
Αρκαδίας και Λακωνί Ολυμπία του
στην
επίσης και χωριά
Νομού Ηλείας.
επιδοδράσεις που
Αναλυτικά οι

Ν

ΟΛΟ ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ

Οι κάμερες για τον
Μαραθώνιο «έπιασαν»
τους απαγωγείς

αλευρωδών ειδών
καρονιών και άλλων
κ.λπ.
ες, τραχανάδες
όπως χυλοπίτ
σεις, εκσυγΙδρύσεις, επεκτά
ικών μονάχρονισμοί βιοτεχν
αυτής της δράσης
δων: Στο πλαίσιο
νέων ή η βελτίενισχύεται η ίδρυση πολύ μικρών
ενων
ωση ήδη υφιστάμ
είναι
Ενδεικτικά έργα
επιχειρήσεων,
γής
μονάδων παραγω
η δημιουργία
μεχειροτεχνήματα
α
προϊόντων, όπως
ξυλοτεχνίας, προϊόντ
ταλλουργίας ή
υργίας, ξύλινες
κεραμικής - υφαντο
κατασκευές.
σεις, εκσυγΙδρύσεις, επεκτά
ήσεων παχρονισμοί επιχειρ
ιών για την εξυπηροχής υπηρεσ
υπαίτουρισμού της
ρέτηση του
τουρικτικές μορφές
θρου (εναλλα
ού,
μορφές τουρισμ
σμού, ειδικές
ιδιών).
χώροι αθλοπα
σεις, εκσυγΙδρύσεις, επεκτά
κόμοί μικρής δυναμι
χρονισ
ης:
ών διανυκτέρευσ
τητας υποδομ
δημιουργία,
αφορά τη
Η δράση αυτή
ρονισμό
ή τον εκσυγχ
την επέκταση
έρευσης υψηλής
υποδομών διανυκτ
ασης,
περιοχή παρέμβ
ποιότητας στην
40 κλίότητας (μέχρι
μικρής δυναμικ

Παγίδες για πολλούς οφειλέτες
κρύβουν τα ψιλά γράμματα της
νέας ρύθμισης. »35

9

Ποια ενεργειακά
φυτά !προσφέρουν
σίγουρα κέρδη
1

2

3

Ποιοι κινδυνεύουν
να μείνουν
εκτός ρύθμισης

8

Νέες καλλιέργειες

τούνται είναι:
αξίας των γεωρΑύξηση της
των: Προβλέπεται
γικών προϊόν
ς μοο εκσυγχρονισμό
η ίδρυση και
ίησης
ησης και τυποπο
νάδων μεταποί
βάνονται μονάδες
προϊόντων. Περιλαμ ίησης κρέατος
τυποπο
τεμαχισμού εία,
άτων, τυροκομ
και κρεατοσκευασμ
γιαούρς παραγωγής
μικρές μονάδε
και συσκευασίας
της, τυποποίησης
εις
Χρηματοδοτήσ
αβγών και μελιού.
ν μεταποιητικές
μπορούν να πετύχου
και
ν, μαρμελάδων
μονάδες φρούτω
τουρού, παραγωγής
γλυκών κουταλι
λαχανικών
σιών και ψητών
των δασοαξίας
Αύξηση της
ν
των: Μπορού
κομικών προϊόν
ίδρυδαπάνες για την
ν
να επιδοτηθούν
ρονισμό μονάδω
ση και τον εκσυγχ
μιεμπορίας δασοκο
μεταποίησης και
υλή
όπως στρογγ
κών προϊόντων,
κωνοτων διαστάσεων
ξυλεία όλων
λα,
υλλων, καυσόξυ
φόρων και πλατύφ
ερικόριζα.
φελλός,
σεις, εκσυγΙδρύσεις, επεκτά
εστίασης και
χρονισμοί χώρων

100 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ

νες).

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ

θα απευθυνθώ

Πού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ
τα.
ος 50, Καλαμά
άσκησης εναλλα
Ομήρου και Μαίζων
αναψυχής, χώρους
ιοτήτων,
- Fax: 2721096121
ικών δραστηρ
Τηλ.: 2721096120
κτικών τουριστ
σίας,
ωσίας - οινογνω
- Τ.Κ. 24100
χώρους γευσιγν
ΙΑΣ ΑΝΑίησης γεωργιΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠ
- τυποπο
 ΑΝΑΠΤ
μεταποίησης
που
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
εγκαταστάσεις
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ
κών προϊόντων,
να Ηλείας ,
οίηση της
Κρέστε
την καθετοπ
«ΑΝΟΛ ΑΕ»,
24965
σχετίζονται με
2625024990,
αγροκτήματος.
Τ.Κ. 27055 - Τηλ.:
παραγωγής του
σεις και εκ4991
- Fax: 262502
Ιδρύσεις, επεκτά
ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑο εκσυγεπιχειρήσεων
εί η ίδρυση ή
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
συγχρονισμοί
παραρεί να ενισχυθ
απαΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
σε ίδρυγεωργικής
δημιουργικής
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ
δράση αφορά
Τηλ.:
πρωτογενούς
την
χρονισμός χώρων
για
αναψυχής: Η
ς, Τ.Κ. 22001,
των
διατροφής μετά
(παιδότοποι)
Αστρος Αρκαδία
και εκσυγχρονισμό
γωγής ειδών
9060
αφορά
σχόλησης παιδιών κατοίκων αλλά
ση, επέκταση
όπως
- Fax: 277502
οίηση: Η δράση
τηση των
2775024000
ς και αναψυχής
ΑΝΩα’ μεταπ
ρονιτην εξυπηρέ
χώρων εστίαση
ία.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
σεις, εκσυγχ
τών.
 ΑΧΑΪΑ Α.Ε.
ταβέρνες και καφενε
- ΑΝΑιδρύσεις, επεκτά
ειδών
και των επισκεπ
παραδοσιακές
Α ΟΤΑ «ΑΧΑΪΑ
σεις και εκσεων παραγωγής
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
δύνανται να υλοποιΑσησμούς επιχειρή
Ιδρύσεις, επεκτά
ίηση.
Οι παρεμβάσεις
Αγ. Αλεξίου &
την α’ μεταπο
επισκέψιμων
ποιοτικά χαραΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»,
διατροφής μετά
συγχρονισμοί
σεις
σύμφωνα με
την
υτα, Τ.Κ. 25001
ούνται
Καλάβρ
ονται επιχειρή
: Η δράση αφορά
μάκη Φωτήλα,
αφορούν τη διατήρη
Fax:
Ενδεικτικά αναφέρ
αγροκτημάτων
κτηριστικά που
24442 , -3 και άλλων αρτοκαι του
σεων για τη δημι- Τηλ.: 26920
αρχιτεκτονικής
παραγωγής ψωμιού και διατηρουενίσχυση επενδύ
μάτων
ση της τοπικής
νωπών
ιμων αγροκτη
2692024333
ύ περιβάλλοντος.
σκευασμάτων,
ουργία επισκέψ
τοπικού φυσικο
πλαστικής, μαβάνουν υποεκσυγζαχαρο
σεις,
να περιλαμ
μένων ειδών
ς,
που μπορούν
Ιδρύσεις, επεκτά
ήσεων πατέρευσης, εστίαση
δομές διανυκ
χρονισμοί επιχειρ
μποιών: Ενδεικτικά
ροχής υπηρεσ

επιχορήγηση
δράσεις για την
στο επόμεΧρηματοδοτικές
ηρύσσονται μέσα οι επικαι
επενδύσεων προκ
είναι οι δαπάνες
νο τρίμηνο. Ποιες ι που επιδοτούνται
οί κλάδο
χειρηματικ

6

Αρχισε η έρευνα
για νέους τάφους
στην Αμφίπολη

5

4

Επιδοτήσεις σε 337 χωριά
της Πελοποννήσου »43-46

Πέντε λάθη πρόδωσαν τους δράστες της
«ερασιτεχνικής» απαγωγής. »15

»36

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πιλοτική δίκη
για τις περικοπές
στις συντάξεις
Στην Ολομέλεια του ΕΣ παραπέμπονται οι περικοπές ύστερα
από το μπαράζ προσφυγών. »17