Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9928

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
Πανελλαδικές

Οι 20 σχολές
ΑΕΙ που
προτιμούν
οι υποψήφιοι
»41-44

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ΤΕΤΑΡΤΗ 2014
ιου

Παιδεία
12 noemβρ
488
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

τημ
του Παν εΠίΣ

ίου αθη νών

μα!
ημα στο πάτω
Κάνουν μάθ
Σε αίθο υΣα

οντ
μα Στοί βαζ
γία 150 ατο

ητεΣ
αί 400 φοίτ

ΤριΓΚΑ
ΝιΚοΛιΤΣΑ
ρεπορταζ
στο πάτωμα
αθισμένοι
σεις στα
με τις σημειώ
όρθιοι στριγόνατα ή
στον άλο ένας δίπλα
μωγμένοι
φοιτητές
μάθημα οι
λον κάνουν
ευσης και
ος Εκπαίδ
του τμήματ
Ηλικία
Προσχολική
.
Αγωγής στην
στημίου Αθηνών διτου Πανεπι
αίθουσα που
αι
Η μεγαλύτερη
η οποία βρίσκετ
αθέτει το τμήμα, του Χημείου, γεστον τρίτο όροφο και οι φοιτητές
ικά
μία
μίζει ασφυκτ
α) πηγαίνουν
(κυρίως κορίτσι την έναρξη των
α από
ώρα νωρίτερ
καταφέμήπως και
μαθημάτων
ν θέση σε τραπέζι
ρουν να πιάσου να γράφουν.
μπορούν
ώστε να
ποιούν
ποι χρησιμο
Οι υπόλοι

Κ

-

ιάστη
▶Υπερδιπλασλόγω
,

καν φέτος
μεταγραφών,
οι φοιτητές του
ίτμήματος Εκπα ής
δευσης και Αγωγ
ή
στην Προσχολικ
Ηλικία

τα
μού από όλα
Αθητητικού πληθυσ
Πανεπιστημίου
τμήματα του
θούν τμήκαι ακολου
ς Ανών (+117%)
αυτά των Φυσική
ματα όπως
Νοσης, Ιστορίας,
γωγής, Ιατρική
λευτικής κ.ά.

DVD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
toy πετρου
μουσουλη

Οι μπεκάτσεs του Νοέμβρη

Αλλαγές

αλλάστούμε να
«Θα αναγκα
σπουδών
πρόγραμμα
ξουμε το
ουμε»,
να επιβιώσ
προκειμένου
τρια του τμήματόνισε η καθηγή ενώ η πρόεδρος
α,
τος, Θ. Δραγών
Φλογαΐτη,
ς, Ευγενία
του τμήματο
είο Παιδείτο υπουργ
ζήτησε από
όρους ελίσει τους
ς
ας να διασφα
γίας του τμήματο
παρκούς λειτουρ
δυναμικό
ανθρώπινο
χορηγώντας
ήσει το
και να καταργ
αριστερά). και πόρους
γκτων μεταγρα
και Καλή (πάνω
σύστημα ανεξέλε

των συμτην πλάτη
ο δάγια... τραπέζι
τους ή το βρώμικ αίφοιτητών
μια
φυσικό. Σε
ν
πεδο. Και είναι
άτομα δεν μπορού
θουσα για 150
υν 400.
να χωρέσο
θούν να
φοιτήτριες Στέλλα
τές προσπα
φοιδηλώνουν οι .
φών.
Οι καθηγη
τερη
πρωτοετείς
ση στο Ιδρυμα
το μάθημα
ι
τη ζωή ευκολό
Οσο για τους
νες με την κατάστακαι παρακολουθούν
αφού
τους κάνουν
απογοητευμένο
ς
Προβληματισμέ
δήλωσαν
καταφέρνουν,
και άλλα
οί τητές
υκάθονται οι φοιτητέ
αλλά δεν τα
περίμεναν
μπροστά σε
Στο πάτωμα
αν
πόρτες, σκοτειν
καθώς άλλα
τόνισαν
διαλυμένες
ν,
ξαφνικά βρέθηκ
ς που δεν
Ιδρυμα και
διο- δια,
αριθμό φοιτητώ
ρόνιο και
βρήκαν στο
οι και αίθουσε
να βρεθεί
μεπερδιπλάσιο
μπεις μέαλλά μακροχ
ν σύντομα
ς δι- διάδρομ
ου αριθμού
έτουν να...
τεράστι
ότι ελπίζου
σε κα- ρινό
της έλλειψη
σε προδιαθ
λόγω του
λήξει η ταλαιπω
προχωρήσουν
γκώνεται λόγω
προσωλύση για να
σχολή ή να
ν ότι αυτή
διοικητικού
έχει μια
σα.
ταγραφών.
προσωπικό
δακτικού και
ις καθώς θεωρού
ών. Η ειριμένο τμήμα
τους.
διδακτικό
λύνει
Το συγκεκ
Χτες το
φοι- ρία
παρου- ταλήψε διαμαρτυρίας δεν
αλλά και υποδομ το κτίριο
τερη αύξηση
έκανε μάθημα
δήλω- πικού
η μορφή
παρουσιάζει
φέτος τη μεγαλύ
της σχολής
ματα. Ομως
ένου να δείκόνα που
πλέον προβλή
άθλια. ΣκουπίΜΜΕ προκειμ
το πρόείναι
διότι
σία των
ση στην οποία σαν απελπισμένοι
γενικότερα
είναι προσωξουν την κατάστα
αφού όπως
αυτό δεν θα
αι το τμήμα,
τη βλημα
ν
βρίσκετ
να κλείσου
είπαν δεν θέλουν

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα

πυρετοσ συσκεψεων για δημοσιονομικό κενό, ΦΠΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

για επιστροφή της τρόικας
«Οι δρόμοι του Αρχάγγελου»
& «Το Χρέοs»

'Οι δρομοι
του αρχαγγελου'
τομος Β´

Εκτός των νέων ρυθμίσεων για
τις 100 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ  Μαχαίρι
στις επιδοτήσεις των ΔΕΚΟ από
τον προϋπολογισμό
Θέμα ημερών η επιστροφή της τρόικας,
ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για
να κλείσουν τα προαπαιτούμενα. Στην κορυφή της ατζέντας το δημοσιονομικό κενό,
ο ΦΠΑ και τα «κόκκινα δάνεια». »4-8

τι συζητησαν στο μαξιμου

Οι πιέσεις για αύξηση της ρευστότητας
και οι προτάσεις από τους τραπεζίτες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ PODEMOS

Ο Τσίπρας στους
«Αγανακτισμένους»
της Ισπανίας »9

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
& ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

μετα ΑΠΟ 26 ΧΡΟΝΙΑ

Τα άγνωστα τραγούδια
του Νικόλα Ασιμου
Στο φως ηχογραφήσεις από την οδό Καλλιδρομίου, που έγιναν τους τελευταίους μήνες της
ζωής του ανυπότακτου καλλιτέχνη. »34-35

ΙΣΟΒΙΤΗΣ

Κρυβόταν στο Αγιον
Ορος για 8 χρόνια
Είχε καταδικαστεί για
υπεξαίρεση 9 εκατ. ευρώ από
τον Δήμο Δάφνης.

»17

Το παρασκήνιο
πίσω από
τον πόλεμο
στον Γιούνκερ
Υπουλο παιχνίδι με συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από Βερολίνο και Λονδίνο. »20, 29

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
για την Αμφίπολη

Ασύλητος τάφος
βρέθηκε
στη Βεργίνα
Αποκαλύφθηκε επίχρυσο στεφάνι,
καθώς και πληθώρα πήλινων και
χάλκινων αγγείων. »36-37